MyFossils

Luk Trogonidae? (familie)
Trogonidae? DK 228  Fuglekranium set fra oven Ex. coll. Danekræsamlingen, SNM, København.

Fossilt fuglekranium (Trogonidae? familie) fundet på Trelde Næs, Fredericia.

Fotos ©: Sten Lennart Jakobsen.

Fossilet, der er 3 cm langt, består af aftryk af hjernekassens inderside til dels med påsiddende tyndt knoglemateriale, der bagtil og på undersiden af kraniet fortsætter i højre og venstre øreregions skelet med indre lumina eksponeret efter erosion. Fortil foroven i kraniet er panderegionens skelet eroderet i højre side, hvorved det pneumatiske hulrum (pandehulen) er åbent, mens venstre side af hjernekassen fortil er bevaret i konkretionen. Kanten af højre orbita kan følges foroven og bagtil og angiver en stor øjenåbning. Overnæbbet er knækket af ved leddet til hjernekassen. Fortil, under kanten svarende til det nævnte led, anes dele af næseskillevæggen og bagvægge af næseåbningerne. Basikranialdelen forventes at være velbevaret. - Underkæben mangler.

Fuglekranium set fra nakken Fuglekranium set fra neden Kraniet er ukomplet, men de bevarede dele viser stor lighed med både den 5 millioner år ældre Molér-trogon og de nulevende trogoner.

Se DK 228 i Statens Naturhistoriske Museum, Danekræsamlingen.


Referencer og Litteratur

2008 Niels Bonde, Stig Anndersen, Niels Hald og Sten Lennart Jakobsen: DANEKRÆ - Danmarks bedste fossiler, GYLDENDAL

Søg på internettet efter mere viden om Trogonidae med