MyFossils

Luk Aves (phylum)
Aves DK 229  Fuglekranium set fra siden Fuglekranium set bag fra Ex. coll. Danekræsamlingen, SNM, København.

Fuglekranium fundet på Trelde Næs, Fredericia.

Fotos ©: Sten Lennart Jakobsen.

En aflang konkretion, der er 3,7 cm lang, indeholder hjernekassen af et lille kranium, hvis bageste venstre del, inklusive øret, er eksponeret og eroderet. Det meste af højre side samt basikraniet er beskyttede i konkretionen og er formentlig intakte. Næbbet kan være meget kort og bevaret, i hvilket tilfælde der også kan være bevaret en underkæbe; eller næbbet, inklusive underkæben, mangler. Kraniets længdeakse går ca på tværs af konkretionens længdeakse, og kraniet optager kun den ene ende af stenen. I dennes anden ende ses et lille, aflangt stykke knogle, der muligvis indicerer et bestembart skeletelement.

Fuglekranium set fra undersiden En aflang konkretion, der er 3,7 cm lang, indeholder hjernekassen af et lille kranium, hvis bageste venstre del, inklusive øret, er eksponeret og eroderet. Det meste af højre side samt basikraniet er beskyttede i konkretionen og er formentlig intakte. Næbbet kan være meget kort og bevaret, i hvilket tilfælde der også kan være bevaret en underkæbe; eller næbbet, inklusive underkæben, mangler. Kraniets længdeakse går ca på tværs af konkretionens længdeakse, og kraniet optager kun den ene ende af stenen. I dennes anden ende ses et lille, aflangt stykke knogle, der muligvis indicerer et bestembart skeletelement.

Se DK 229 i Statens Naturhistoriske Museum, Danekræsamlingen.


Aves DK 230  Fuglekranium set ovenfra Ex. coll. Danekræsamlingen, SNM, København.

Fuglekranium fundet på Trelde Næs, Fredericia.

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen.

En nodul, længde 3,93 cm, tæt omsluttende et kranium eksponerer de ved erosion åbnede øreregioner i "bagenden" og et knogleelement, der synes at være et "snit" nær overnæbbets spids i "forenden", der er tilspidset. Det formodes, at hovedparten af kraniet (uden underkæbe?) findes velbevaret i konkretionen.

Se DK 230 i Statens Naturhistoriske Museum, Danekræsamlingen.


Referencer og Litteratur

2008 Niels Bonde, Stig Anndersen, Niels Hald og Sten Lennart Jakobsen: DANEKRÆ - Danmarks bedste fossiler, GYLDENDAL