MyFossils

Luk Coraciiformes? (orden)
Coraciiformes? DK 231  Fuglekranium set fra oven Fuglekranium set fra siden Ex. coll. Danekræsamlingen, SNM, København.

Fuglekranium, Coraciiformes? (orden), fundet på Trelde Næs, Fredericia.

Fotos ©: Sten Lennart Jakobsen.

Et formodentlig næsten komplet kranium er bevaret i en "rummelig", groft set trekantet konkretion, som også indeholder knoglefragmenter, der synes at have anden oprindelse. Max. længde af konkretionen, der måles parallelt med kraniets længdeakse, men muligvis overskrider kraniets oprindelige længde, er 4,56 cm. Eksponeret ved erosion og præparation er den beskadigede højre side af hjernekassen (NB beskadiget ved erosion, ikke præparation) og bagrand af orbita, og der er åbent fra højre side til pandehulen. Knoglematerialet er i god bevaringsstand.

Fuglekranium set fra neden

Næbbet er bevaret, og næseåbningerne ses tydeligt. Kraniets proportioner og få andre træk antyder slægtskab med nutidens skrigefugle, herunder bl.a. isfugl, todi, biæder og ellekrage.

Se DK 231 i Statens Naturhistoriske Museum, Danekræsamlingen.


Referencer og Litteratur

2008 Niels Bonde, Stig Anndersen, Niels Hald og Sten Lennart Jakobsen: DANEKRÆ - Danmarks bedste fossiler, GYLDENDAL