MyFossils

Luk Pseudodontornis sp.
Pseudodontornis DK 419  Underkæbe fra en bentandet fugl Ex. coll. Danekræsamlingen, SNM, København.

Ufuldstændig underkæbe (rostrum) fra en bentandet fugl, Pseudodontornis? sp.
Den er fundet på Trelde Næs, Fredericia, som den første af flere.

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen.

Fossilet måler ca. 4½ cm i længden og består af underkæbe-fragmenter af en meget speciel fugl, der havde "falske tænder" i form af benspidser langs næbranden. Den tilhører den uddøde familie Pelagornithidae, der er beslægtet med fregatfuglene inden for pelikangruppen (årefodede). På grund af de falske tænder kaldes familien også "pseudodontornithidae" (= falsk/tand/fugl). Fuglene kendes fra Sen Paleocæn til Pliocæn, de ældste fra Nordsø-området og de yngste fra New Zealand. Allerede i Sen Eocæn blev nogle af dem kæmpestore med et vingefang på over 4 m. Som vist på rekonstruktionen af en endnu større miocæn form med et vingefang på 6 m så de ret besynderlige ud. De er alle fundet i havaflejringer og var helt sikkert havfugle, der levede af fisk og måske også blæksprutter, som de holdt fast med de falske tænder. De har som resten af næbbet været beklædt med horn.

De to underkæbegrene i fundet fra Lillebælt Leret er klemt lidt skævt i forhold til hinanden. Begge er hule med et svagt ovalt tværsnit, knoglevæggen er omkring 1 mm tyk. Den venstre kæbegren har fem tænder, mens den højre har seks. Tre af tænderne er ganske små, smalle og skarpe, mens resten er betydeligt større. De er alle knækket af i spidsen.

Ved at sammenligne med mere komplette fund fra London Ler og andre aflejringer kan man skønne, at dette hidtil eneste danske fund af en falsk tandfugl har haft et næb, der nok var 10-20 cm langt. Vingefanget har i så fald næppe været mere end ca. 1 m. Vi ved fra fossilfund, at der levede både nautiler og fisk i datidens Nordsø i Mellem Eocæn, og nøgne tiarmede blæksprutter har jo nok også været tilstede, uden at de har efterladt fossilrester. Fødegrundlaget for sådanne havfugle skulle altså være i orden. Faktisk er nogle enkelte stumper af små, sildelignende benfisk samt kranier af den lille laksefisk Halecopsis fundet i Lillebælt Ler. Laksefisken er almindelig i London Ler og i plastisk ler på Fehmarn.

Se klassifikation.

Se DK 419 i Statens Naturhistoriske Museum, Danekræsamlingen.


Referencer og Litteratur 2008 Niels Bonde, Stig Andersen, Niels Hald og Sten Lennart Jakobsen: DANEKRÆ - Danmarks bedste fossiler, GYLDENDAL

Søg på internettet efter mere viden om Pseudodontornis med