MyFossils

Luk Lepidotes sp.
Lepidotes sp. Ka003a  Skæl fra benfisk, Lepidotes Skæl fra benfisk, Lepidotes sp. (syn. Lepidotus), i Katholm-blok.

Skællet sidder i en skærve på ca. 3,5 x 2,5 cm. og er præpareret fri i en eddikesyre-fortynding på 8%.
For at bevare skællet fastsiddende i matrix er der brugt mekanisk værktøj til den sidste del af processen.

Se også artiklen fra Arbeitskreis PALÆONTOLOGIE Hannover, af Langenaltheim. Rekonstruktionsversuch af O. Abel, Om den forhistoriske fisk Lepidotes palliatus Ag, fra Tidlig Kridt, fundet i lergrav nær Hannover.

Se klassifikation.

Oprindelsessted: Kattegatområdet omkring Anholt.
Alder: Sen Jura/Tidlig Kridt [Katholm-blok].
Fundsted: Trelde Næs.

Søg på internettet efter mere viden om Lepidotes sp. med  

Referencer og Litteratur

1996: Detlev Thies & Alexander Mudroch: Actinopterygian teeth from the Late Jurassic (Kimmeridgian) of N Germany

1994: Cyril Walker og David Ward: FOSSILER I FARVER: Politikens Forlag s. 214

1994: Scott Weidensaul: FOSSIL IDENTIFIER: New Burlington Books s. 64