MyFossils

Luk Lepidotes sp.
Lepidotes sp. 0B2086  Knusetand fra benfisk, Lepidotes Knusetand fra benfisk, Lepidotes, set fra undersiden Knusetand fra benfisk - Lepidotes sp. (syn. Lepidotus) - syret ud af en blok af Echinodermkonglomerat fra motorvejsudgravningen til Øresundsforbindelsen på Amager.

Ifølge litteraturen 1 så skulle Lepidotes ikke have overlevet KT-grænsen, men Echinodermkonglomeratet er afsat i Paleocæn [Selandien] så knusetanden kunne være omlejret fra Kridtet.

Se også artiklen fra Arbeitskreis PALÆONTOLOGIE Hannover, af Langenaltheim. Rekonstruktionsversuch af O. Abel, Om den forhistoriske fisk Lepidotes palliatus Ag, fra Tidlig Kridt, fundet i lergrav nær Hannover.

Se klassifikation.

Oprindelsessted: Amager.
Alder: Selandien [Echinodermkonglomerat].
Fundsted: Amager.

Søg på internettet efter mere viden om Lepidotes sp. med  

Referencer og Litteratur

1996: Detlev Thies & Alexander Mudroch: Actinopterygian teeth from the Late Jurassic (Kimmeridgian) of N Germany

1994: Cyril Walker og David Ward: FOSSILER I FARVER: Politikens Forlag s. 214

1994: Scott Weidensaul: FOSSIL IDENTIFIER: New Burlington Books s. 64 1