MyFossils

Luk Puppigerus sp.
Skildpaddekranie cf. ?Puppigerus sp. DK 882  Kranium af Puppigerus set fra oven Kranium af Puppigerus set fra neden Ex. coll. Danekræsamlingen, SNM, København.

Fotos ©: Sten Lennart Jakobsen

DK 882 er et 4,5 cm langt og 5 cm bredt kranie af en havskildpadde, der er tredimensionelt bevaret. Stykket er delvist og nænsomt frempræpareret. Kraniets tag, sider og ganeknoglerne er bevaret.

Kranium af Puppigerus set fra siden Venstre side af snuden og knoglerne i bunden af venstre øjenhule, er naturligt slidt bort. Ud fra den synligt bevarede del, må der forventes at være mere af kraniet til stede i den ikke-frempræparerede del af konkretionen, herunder nakken og undersiden af hjernekassen. Konkretionen er fundet på Trelde Næs og stammer fra Lillebælt Leret, så den er mellem 49 og 47 millioner år gammel (Eocæn; Ypresien-Lutetien).

Fossilet er foreløbigt bestemt til at tilhøre de egentlige havskildpadder (familien Cheloniidae), muligvis slægten Puppigerus, bedømt ud fra de relativt store øjenåbninger. Dog synes de bevarede dele af snuden at være smallere end hos Puppigerus, hvilket måske antyder en anden slægt. Bestemmelsen vanskeliggøres noget af, at der sandsynligvis er tale om et ungdyr, bedømt ud fra den relativt korte snude og at visse af kraniets suturer viser tegn på at have været løse og ikke fuldt sammenvoksede.

Der er tidligere fundet rester af havskildpadder i lillebælt Ler Formationen, herunder to stykker der er bestemt til den uddøde læderskildpadde Egyptemmys (familien Dermochelyidae).

DK 882 er dog det første velbevarede, meget komplette havskildpaddekranie fra Lillebælt Leret og blev derfor erklæret for Danekræ ud fra både sin videnskabelige og udstillingsmæssige værdi.

Se klassifikation.

Se DK 882 i Statens Naturhistoriske Museum, Danekræsamlingen.


Skildpaddekæbe cf. ?Puppigerus sp. DK 883  Kæbe af Puppigerus Ex. coll. Danekræsamlingen, SNM, København.

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen

DK 883 er en næsten komplet og meget velbevaret fossil underkæbe af en havskildpadde, der er tredimensionelt bevaret. Den bedst bevarede, næsten komplette højre underkæbegren er 3.5 cm lang. Halvdelen af venstre underkæbegren er eroderet fuldstændig bort, mens der kun mangler det allerbageste af højre underkæbegrens ledflade.

Konkretionen er fundet på Trelde Næs og stammer fra Lillebælt Leret, så den er mellem 49 og 47 millioner år gammel (Eocæn; Ypresien-Lutetien).

Stykket er yderst nænsomt frempræpareret og der kan reelt set ikke frempræpareres mere relevant information uden at skille stykket fra konkretionen.

Havskildpadders underkæber er svære at bestemme nærmere, men DK 883 er foreløbig bestemt til de egentlige havskildpadder (familien Cheloniidae).
Det er baseret på størrelsen og ved sammenligning med DK 882, der er foreløbigt bestemt til slægten ?Puppigerus. DK 883 passer i størrelse og form perfekt med 882 og kunne sagtens stamme fra et dyr af samme slags og alder.

DK 883 er dog den første velbevarede, meget komplette underkæbe af en havskildpadde fra Lillebælt Leret, og blev derfor erklæret for Danekræ ud fra både sin videnskabelige og udstillingsmæssige værdi.

Se også Chelonia (orden).

Se DK 883 i Statens Naturhistoriske Museum, Danekræsamlingen.