MyFossils

Luk Blokke af Beyrichia Kalk
Beyrichia Kalk

Af   Peter Tang Mortensen

Beyrichia Kalk fra Sen Silur er en meget fossilrig kalkbjergart. Dens hjemsted er ikke klarlagt, da den ikke findes faststående i Skandinavien, selv om meget lignende blokke kendes fra Estland. Så den formodes at have hjemsted et sted i Østersøen tæt ved det sydlige Gotland, hvor vi har de yngste kendte silure lag fra.
Blokkene er meget hyppige og kan findes overalt ved strand, mark og i grusgrave.

Den har fået navn efter palæontologen Heinrich Ernst Beyrich, som var ham der først erkendte de små muslingekrebs eller ostracoder i kalkstenen. Udover ostracoderne er blokkene kendt for deres store artsrigdom af brachiopoder, bryozoer, søliljer og de små tænder af de fiskelignende chordater, de såkaldte conodonter. Almindeligt er det også at finde rester af blæksprutter og trilobitter foruden fiskeerester, særlig rygfinnepigge fra den tidlige kæbeløse pansrede fisk Agnatha.


Beyrichia Kalk TD-1563  Beyrichia Kalk Nærbillede af Beyrichia Kalk Beyrichia Kalk, grågrøn, med flere arter af brachiopoder.

Oprindelsessted: Sydlige Gotland og Østersøen.
Alder: Sen Silur [Ludlow og Pridoli].
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Beyrichia Kalk TD-2079  Beyrichia Kalk med aftryk af Pteria Nærbillede af Protochonetes striatellus Beyrichia Kalk - med aftryk af stor musling, Pteria? sp., og flere arter af brachiopoder.
rightProtochonetes striatellus

Nærbillede af Microsphaeridiorhynchus nucula Nærbillede af Protochonetes striatellus leftMicrosphaeridiorhynchus nucula
rightProtochonetes striatellus

Oprindelsessted: Sydlige Gotland og Østersøen.
Alder: Sen Silur [Ludlow og Pridoli].
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.


Beyrichia Kalk TD-2165  Beyrichia Kalk Nærbillede af rester af panserfisk Beyrichia Kalk, gråblå, med brachiopoder og flere rester af panserfisk, bl.a. rygfinnepigge.

Se også Emil Egede Hansens speciale, Phylogenetic analysis of Paleozoic microremains from Denmark, om fiskerester i Tidlig Palæozoikum.
Download hele specialet som pdf-fil.

Oprindelsessted: Midtsverige og Midtøstersø.
Alder: Sen Silur [Ludlow og Pridoli].
Fundsted: NCC "Dangrus", Tarup Davinde.


Beyrichia Kalk TD-1101  Beyrichia Kalk med Ptilodictya Beyrichia Kalk med bryozoer, Ptilodictya sp. og brachiopoder.

Oprindelsessted: Sydlige Gotland og Østersøen.
Alder: Sen Silur [Ludlow og Pridoli].
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Beyrichia Kalk TD-429  Beyrichia Kalk med Calymene Gråbrun Beyrichia Kalk med trilobit, Calymene sp.

Oprindelsessted: Sydlige Gotland og Østersøen.
Alder: Sen Silur [Ludlow og Pridoli].
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Beyrichia Kalk TD-1468  Beyrichia Kalk med brachiopoder Beyrichia Kalk med brachiopoder.

Oprindelsessted: Sydlige Gotland og Østersøen.
Alder: Sen Silur [Ludlow og Pridoli].
Fundsted: Nymølle Grusgrav, "Langager", Tarup Davinde.


Beyrichia Kalk TD-1129  Beyrichia Kalk med trilobitrester Nærbillede af trilobitrester Beyrichia Kalk - med trilobitrester.

Oprindelsessted: Sydlige Gotland og Østersøen.
Alder: Sen Silur [Ludlow og Pridoli].
Fundsted: Nymølle Grusgrav, "Langager", Tarup Davinde.


Beyrichia Kalk TD-526  Beyrichia Kalk med Climatius curvatus Nærbillede af Climatius curvatus Beyrichia Kalk med fiskerest, Climatius curvatus.

Se også Emil Egede Hansens speciale, Phylogenetic analysis of Paleozoic microremains from Denmark, om fiskerester i Tidlig Palæozoikum.
Download hele specialet som pdf-fil.

Oprindelsessted: Sydlige Gotland og Østersøen.
Alder: Sen Silur [Ludlow og Pridoli].
Fundsted: NCC v. Nautilen, Tarup Davinde.


Beyrichia Kalk TD-2390  Beyrichia Kalk Nærbillede af ostracode Beyrichia Kalk med ostrakoder, rygfinnepigge og enkelt tand fra haj.

Nærbillede af rygfinnepig Nærbillede af ostracoder

Se også Emil Egede Hansens speciale, Phylogenetic analysis of Paleozoic microremains from Denmark, om fiskerester i Tidlig Palæozoikum.
Download hele specialet som pdf-fil.

Oprindelsessted: Sydlige Gotland og Østersøen.
Alder: Sen Silur [Ludlow og Pridoli].
Fundsted: NCC "Dangrus", Tarup Davinde.


Kalksten TD-689  Kalksten gennemsat af små brachiopoder Nærbillede af brachiopoder Kalksten, grågrøn, (Beyrichia Kalk uden Beyrichia)!, men gennemsat af små brachiopoder Protochonetes striatellus og Microsphaerirhynchus nuculua.

Oprindelsessted: Sydlige Gotland og Østersøen.
Alder: Sen Silur [Ludlow og Pridoli].
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.