MyFossils

Luk Bavnodde grønsand kalksandsten
Bavnodde grønsand kalksandsten

Af   Peter Tang Mortensen

Bavnodde Grønsand, marin geologisk formation på Bornholm. Den er ca. 120 m tyk og består af dårligt sorteret, finkornet kvartssand, ofte med et betydeligt indhold af kalk og det grønlige mineral glaukonit. Rig på fossiler som belemnitter, muslinger, snegle, brachiopoder og en sjælden gang ammonitter. Formationen er fra Kridtperioden Conacien, for ca. 85 mio. år siden.

Kalksandsten - Bavnodde Grønsand TD-1830  Kalksandsten - Bavnodde Grønsand - med rester af muslinger og belemnitter Kalksandsten - Bavnodde Grønsand, med rester af muslinger og belemnitter.

Oprindelsessted: Sandsynligvis Bornholm.
Alder: Sen Kridt [Conacien].
Fundsted: Nymølle Grusgrav Syd for Ibjergvej, Tarup Davinde.