MyFossils

Luk Flint
Flint

Af   Peter Tang Mortensen

Flint er Danmarks nationalsten nr. 1, og vi har noget af verdens bedste kvalitet af flint. Flint består af SiO2, og er en mikrokrystallisk (kryptokrystallin) bjergart med ca. 1% vand. Da flint er meget hård, med en hårdhed på ca. 7, var den meget eftertragtet af stenalderens mennesker.

Den danske flint er dannet i kalkbjergarter i Sen Kridt og Danien for 75 til 60 millioner år siden, og den fremtræder i bænke og særlig omkring gravegange i kalken. Næsten tilsvarende forekomster findes fra mange geologiske perioder fra hele verden. Dannelsen er meget kompliceret og langvarigt, og er langt fra klarlagt. Den dannes ud fra kisel, som er opløst i et basisk miljø, et lille stykke under havbunden, og der skal tilsyneladende millioner af år til, før flinten gennem kompliceret kemi er færdigdannet, og der kræves endvidere tykke sedimentslag for at flint kan dannes?

De tykkeste lag af flint findes i Danienkalken, og her er flinten oftest lysere og lidt grovere end i den ældre flint fra Maastrichtetagen. Da det er svært alene ud fra flintens udseende at bestemme den til nøjagtig alder, er flinten fra begge perioder samlet her i Sen Kridt.

Se mere om flint og flintdannelse i artiklen "Hvorledes dannes flint?", af amatørgeolog Jørgen Trelle Pedersen.


Flint TD-1937  Flint med kiselsvamp Flint, med kiselsvamp.

Oprindelsessted: Det sydøstlige Danmark.
Alder: Sen Kridt [Maastrichtien] eller Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: Gundstrup Grusgrav, Alex Andersen, Nordfyn.


Flint, gravegang, "Edderkop", ? Thalassinoides TD-2252  Flint med gravegang Thalassinoides Flint, gravegang, "Edderkop", ? Thalassinoides.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark.
Alder: Sen Kridt [Maastrichtien] eller Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: Gundstrup Grusgrav, Alex Andersen, Nordfyn.


Flint, med søstjerne TD-1896  Flint med søstjerne Recurvaster Flint, med søstjerne, Recurvaster?.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark.
Alder: Sen Kridt [Maastrichtien].
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Flint, med søliljestilk TD-1807  Flint med søliljestilk Flint, med søliljestilk.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark.
Alder: Antagelig Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Flint, med musling TD-1797  Flint med musling Flint, med musling, blåmusling-lignende?

Oprindelsessted: Det østlige Danmark.
Alder: Antagelig Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: NCC Grusgrav Overfor Ibjerg, Tarup Davinde.


Flint, med søpindsvin og krystaller TD-1909  Flint med søpindsvin og krystaller Flint, med søpindsvin og krystaller.
Flint med søpindsvin Echinocorys sp. Der er over 10 søpindsvin i blokken med både kerne, indvendig aftryk og calcedon-udfyldte hulrum i kernen.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark.
Alder: Antagelig Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: NCC Grusgrav, overfor Ibjerg, Tarup Davinde.


Flint, med calcedon og søpindsvinpigge TD-1462  Flint med calcedon og søpindsvinpigge Flint, med calcedon og søpindsvinpigge.

Oprindelsessted: Sjælland/Skåne.
Alder: Antagelig Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: NCC "Dangrus", Tarup Davinde.


Flint, med lag af brachiopoder TD-1979  Flint med brachiopoder Flint, med lag af brachiopoder.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark.
Alder: Antagelig Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: NCC "Dangrus", Tarup Davinde.


Flint, med lag af små østers TD-2093  Flint med små østers Flint, med lag af små østers.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark.
Alder: Antagelig Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: Nymølle Grusgrav Nord for Ibjergvej, Tarup Davinde.


Flint, med brachiopod TD-1035  Flint med brachiopod Terebratula lens Flint, med brachiopod, Terebratula lens.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark.
Alder: Antagelig Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: Nymølle, Pårup, Østfyn.


Flint, med rester af søpindsvin TD-715  Flint med rester af søpindsvin Flint, med rester af flere søpindsvin.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark, evt. Skåne.
Alder:
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde Davinde.


Flint, med kvartskrystaller TD-2227  Flint med kvartskrystaller Nærbillede af kvartskrystaller Flint, med fine kvartskrystaller.

Oprindelsessted:
Alder: Sen Kridt [Maastrichtien] eller Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: Nymølle Grusgrav, "Langager N", Tarup Davinde.


Flint, med skalrest af musling TD-1425  Flint med skalrest af muslingen Inoceramus Flint, med skalrest af muslingen Inoceramus sp.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark.
Alder: Sen Kridt [Maastrichtien].
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Flint, stort søpindsvin TD-1100  Flint med søpindsvin Echinocorys Flint med stort søpindsvin, Echinocorys sp.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark eller Skåne.
Alder: Antagelig Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Flint, med musling TD-210  Flint med musling Spondylus Flint, med musling, Spondylus sp.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark eller Skåne.
Alder: Sen Kridt [Maastrichtien] eller Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: Krogsbølle Grusgrav, Karl M. Pedersen.


Flint, med svamp TD-642  Flint med svamp Hallinhoa Flint, med svamp Hallinhoa? sp.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark eller Skåne.
Alder: Sen Kridt [Maastrichtien] eller Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: Egense Grusgrav, Nordfyn.


Flint, med østers TD-1521  Flint med østers Pycnodonte vesicularis Flint, med østers Pycnodonte vesicularis.

Oprindelsessted:
Alder: Formodentlig Sen Kridt.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Flint, med randplader af søstjerne TD-581  Flint med randplader af søstjerne Flint, sort, med randplader af søstjerne.

Oprindelsessted:
Alder: Sen Kridt [Maastrichtien].
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.


Flint, kugleflint TD-262  Kugleflint med bryozoer Flint, kugleflint, med bryozoer.

Oprindelsessted:
Alder: Sen Kridt [Maastrichtien] eller Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: Krogsbølle Grusgrav, Karl M. Pedersen.


Lys flint, med belemnitter TD-1258  Lys flint med belemnitter Lys flint, med belemnitter.

Oprindelsessted:
Alder: Sen Kridt [Maastrichtien].
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


"Flint" - forkislet svamp TD-2327  Forkislet svamp Nærbillede af forkislet svamp "Flint" - forkislet svamp.

Oprindelsessted:
Alder: Sen Kridt eller Danien.
Fundsted: NCC "Dangrus", Tarup Davinde.


Flintblok, med mange søpindsvin TD-1674  Flintblok med næsten 50 søpindsvin Echinocorys Nærbillede af synlige søpindsvin Echinocorys Flintblok, 70 kg, med næsten 50 stk. synlige søpindsvin, Echinocorys sp.

Nærbillede af synlige søpindsvin Echinocorys

Oprindelsessted:
Alder: Antagelig Paleocæn [Danien].
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Flint, med muslinger TD-858  Hvidprikket flint med muslinger Nærbillede af muslinger Flint, hvidprikket, med muslinger.

Oprindelsessted:
Alder: Sen Kridt [Maastrichtien].
Fundsted: NCC "Dangrus", Tarup Davinde.


Flint, med muslinger TD-617  Hvidprikket flint med muslinger Nærbillede af muslinger Flint, hvidprikket, med muslinger.

Oprindelsessted:
Alder: Sen Kridt [Maastrichtien].
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.


Flintblok med bægerformet svamp TD-2416  Flintblok med bægerformet svamp Ventriculites Svampen Ventriculites set fra oven Ejas fund. Flintblok med den bægerformede svamp, Ventriculites sp. - Evt. Ventriculites radiatus, bestemt af Mogens Kås Hansen.
Den fossile svamp tilhører Eja Borum Vendelbo, og er udlånt til Stenmuseet, hvad vi i stenklubben er meget glade for, da den manglede i grusgravsamlingen.

Eja med sin svamp Den dygtige og stolte finder af årets fossilfund, Eja Borum Vendelbo, med sin flotte bægerformede kiselsvamp, som hun fandt på Geologiens Dag den 17. september 2017.

Oprindelsessted: Sandsynligvis Sjælland, Møn eller Skåne.
Alder: Sen Kridt [Maastrichtien] eller Tidlig Paleocæn [Danien].
Fundsted: Eja fandt svampen den 17. september 2017, i Jørn Nielsens grusgrav i Davinde, tæt ved Røllehøj.