MyFossils

Luk Flintkonglomerat
Flintkonglomerat

Af   Peter Tang Mortensen

Blokke af flintkonglomerater er sjældne i fynske grusgrave, hvor der kun er fundet en lille håndfuld. Man træffer blokke af flintkonglomerater i moræner fra næstsidste istid, Saale, særlig på de vestjyske bakkeøer. Hjemstedet for blokkene skønnes at være lige nord for Jylland, hvor de er dannet i en periode, hvor sand og flintstykker har været eksponeret for gennemsivende jernholdig vand. Man formoder, ud fra et aftryk af en kogle i stenen, at alderen er mellem 5 og 10 millioner år.

Flintkonglomerat (Brunkulskvarsit) TD-1225  Flintkonglomerat Flintkonglomerat Flintkonglomerat (Brunkulskvarsit).

Nærbillede af Flintkonglomerat

Oprindelsessted:
Alder: Neogen, Miocæn.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.