MyFossils

Luk Danienkalk
Danienkalk

Af   Peter Tang Mortensen

Efter den store uddøen ved Kridt/Tertiær-grænsen, hvor blandt andet dinosaurerne uddøde ”bortset fra fuglene”, var forholdene helt forandret. Havniveauet var faldet brat, måske på grund af at store mængder havvand ved asteroidenedslaget var fordampet og noget direkte undsluppet jordens tyngdekraft! - Det mener nogle astronomer i hvert fald. Så Danien-havet havde i begyndelsen en mindre udbredelse end Kridttids-havet og dækkede i starten kun det nordlige Danmark og det sydvestlige Skåne. I Mellem Danien blev bl.a. Fakse-kalken dannet, og i Selandien dækkede havet igen hele det danske område.

Danienkalk TD-645  Danienkalk med en hajhvirvel Danienkalk, med en hajhvirvel, en del af en hajtand og søpindsvinepigge.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark eller Skåne.
Alder: Danien.
Fundsted: Nymølle v. savværk, Tarup Davinde.


Danienkalk, med enkeltkoraller og spikler fra kiselsvampe TD-944  Danienkalk med enkeltkoraller og spikler fra kiselsvampe Danienkalk, med enkeltkoraller og spikler fra kiselsvampe.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark eller Skåne.
Alder: Danien.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.