MyFossils

Luk Bryozokalk
Bryozokalk

Af   Peter Tang Mortensen

Bryozokalk findes helt fra Ordovicium og op til i dag, men når vi taler om "Bryozokalken" taler vi om tidsperioden Danien. Bryozokalken i Danmark er, sammen med andre typer såkaldt danienkalk, aflejret i Danien-etagen i Paleocæn, hvor der indtraf et kraftigt fald i det globale havniveau. Dette førte til, at den hidtidige aflejring af finkornet skrivekridt blev afløst af den meget mere grovkornede bryozokalk, som det bl.a. ses i Stevns Klint på det østlige Sjælland, Sangstrup Klint på Djursland og Bulbjerg ved Vesterhavet i Thy. I Skåne kan bryozokalk ses i kalkbruddet i Limhamn. På Fyn findes bryozokalken i Klintholm kalkgrave, hvor den danner grænse op til den yngre Kertemindemergel, som næsten ikke indeholder bryozoer.

Kalkstenen er hovedsageligt opbygget af skeletstumper fra bryozoer (også kaldet mosdyr), en dyregruppe som, lidt i stil med koraller, lever i kratlignende kolonier på lavt vand, hvor de danner revformede banker på havbunden. Bryozokalk er netop karakteriseret ved at forekomme i sådanne bølgeformede banker, hvis opbygning fremhæves af meget markante og visse steder tykke flintlag.

Bryozodelene er ikke slidte, og bryozoerne er derfor ikke blevet flyttet med havstrømme, men antages at have levet på det sted, hvor deres skeletstumper findes i dag. Hulrummene mellem bryozostumperne udfyldes af kalkslam, som stammer fra nedbrudte kokkolitplader.


Bryozokalk TD-965.1  Bryozokalk med hajtand Nærbillede af hajtand Bryozokalk med hajtand. (Fra 500 kg kalkblok!).

Oprindelsessted: Det østlige Danmark eller Skåne.
Alder: Danien.
Fundsted: Nymølle, Pårup, Østfyn.


Kalksten TD-718  Forkislet Kalksten med bryozoer Modsat side af forkislet Kalksten med bryozoer Kalksten, forkislet, med bryozoer.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark eller Skåne.
Alder: Danien.
Fundsted: Nymølle v. savværk, Tarup Davinde.