MyFossils

Luk Cementsten
Fossilt træ i Cementsten

Af   Peter Tang Mortensen

I Tarup Davinde Grusgrave er det ikke sjældent at finde cementsten. De fleste er uden fossiler, men forholdsvis mange indeholder forkislet træ. Nogle få gange om året finder jeg større blokke med fiskerester med videre. Og en enkelt gang har jeg fundet en lille "guldlaks" også kaldet "strømsild".
Se på Davinde Stenmuseum fundnr. TD-1995, hylde 90.
Alligevel havde jeg ikke regnet med at skulle finde en cementstensblok med et velbevaret fuglehoved/kranium, som jeg gjorde i 2007 i Nymølle Grusgrav, nordøst for Ibjerget i Tarup Davinde. Den blev efterfølgende erklæret for danekræ og har danekræ nr. DK 490.

Hvor har disse blokke deres hjemsted, og hvilken is har bragt dem til Fyn? Nærliggende ville det være, at de er kommet fra det nordvestlige Jylland med en nordlig is fra forrige istid Sale. Det tror jeg også mange af blokkene gør, men palæontolog og emeritus Niels Bonde tror at "fuglen" har hjemsted i enten det østlige Tyskland eller Polen, og måske fra Greifswalder Oie, hvor der er en særlig type cementsten, hvor askelagene fylder mere, og med flere og tættere lag.

Se også DGF's artikel "Molerområdets geologi - sedimenter, fossiler, askelag og glacialtektonik", Dansk Geologisk Forening.


Cementsten TD-1708  Cementsten med et pænt stykke forstenet træ Cementsten, med et pænt stykke forstenet træ.

Oprindelsessted: Molerområdet i Nordvestjylland/alternativt Østersøområdet.
Alder: Eocæn.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Cementsten TD-2337  Cementsten med forstenet træ og fiskerester Nærbillede af cementsten med forstenet træ og fiskerester Cementsten, med forstenet træ og fiskerester.

Blokken var i alt på 45 kg, men består nu af to store stykker og dette stykke, som Henrik Madsen, Molermuseet, har slebet. Samtlige stykker er gennemsat af kalcit og er udstillet på Stenmuseet i Tarup Davinde.

Oprindelsessted: Molerområdet i Nordvestjylland/alternativt Østersøområdet.
Alder: Eocæn.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Cementsten TD-1252  Cementsten med forkislet træ Cementsten, med forkislet træ.

Oprindelsessted: Molerområdet i Nordvestjylland/alternativt Østersøområdet.
Alder: Eocæn.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Cementsten TD-1419  Cementsten med forkislet gren Cementsten, med forkislet gren.

Oprindelsessted: Molerområdet i Nordvestjylland/alternativt Østersøområdet.
Alder: Eocæn.
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.


Cementsten TD-647  Cementsten med forkislet gren Cementsten, med forkislet gren (y-forgrening).

Oprindelsessted: Molerområdet i Nordvestjylland/alternativt Østersøområdet.
Alder: Eocæn.
Fundsted: NCC v. Nautilen, Tarup Davinde.


Cementsten TD-2255  Cementsten med forkislet træ og fiskerester Nærbillede af cementsten med forkislet træ Cementsten, på ca. 12 kg og i to dele, med forkislet træ og fiskerester

Oprindelsessted: Molerområdet i Nordvestjylland/alternativt Østersøområdet.
Alder: Eocæn.
Fundsted: Nymølle Grusgrav Nord for Ibjergvej, Tarup Davinde.