MyFossils

Luk Molerlignende blokke
Molerlignende blokke

Af   Peter Tang Mortensen

I Tarup Davinde Grusgrave og særlig i Alex Andersens grusgrav i Gundstrup på Nordfyn, er der mange grå- og gulbrune skiferagtige laminerede molerlignende blokke, som også kan være forkislede. De inderholder i mange tilfælde små fiskerester og enkelte insekter, som en tæge i fund nr. TD-2384 på hylde nr. 90 på Davinde Stenmuseum. I en lignende blok nr. TD-2385, hylde 90, sidder en 1,5 cm stor hajtand. En anden tilsvarende løsblok fundet 1998 i Nymølle Grusgrav, "Torpegård", Tarup Davinde, blev i 2009 erklæret for danekræ og fik nr. DK 609. - Den indeholder en masser plader af langhalse (cirripeder).

Niels Bonde, Københavns Universitet, skriver om DK 609:
"Lysegrå lamineret slamsten med rustovertræk. Som løsblok er alderen jo noget usikker, men Claus Heilmann-Clausen har undersøgt tilsvarende løsblokke for Peter Mortensen og Mogens Nielsen, og bestemt alderen på dinoflagellater til Tidlig Eocæn. Det er interessant, at disse blokke sandsynligvis kommer fra øst eller nordøst, som de fleste andre løslokke i de fynske grusgrave, men sådanne sedimenter af Eocæn alder er overhovedet ikke kendt i de regioner, som blokkene kan formodes at komme fra. Dermed altså helt nye infos omkring den eocæne "Nordsøs" udbredelse og dens sedimenter. Der er ringe chance for, at blokkene skulle være kommet fra stik nord altså molerområdet, hvorfra vi kender Stolleklint Ler, som nu pr. definition er tidligste Eocæn, og samtidigt en meget speciel periode med Tertiærets varmeoptimum (måske næsten tropiske temperaturer i det arktiske hav iflg. Thiede). Al kendskab til faunaer, floraer og miljø fra præcist den korte og besynderlige periode på ca. 200-300.000 år har en stor interesse. I denne forbindelse er det interessant at vide, at der findes tidligt Eocæn diatomit med askelag i (Cementsten), på den lille ø, Greifswalder Oie, tæt øst for Rügen, men næppe noget der svarer til Stolleklint Ler".

Omtalte blokke er observeret endnu mere almindelige i grusstakke på havnen ved Lindø terminalen ved Munkebo, ved Odense havn, og særlig på havnen i Middelfart. Grusmaterialet er pumpet op i det sydvestlige Kattegat mellem Lillebælt og Odense Fjord. Så måske er det sandsynligt, at leret er afsat i hele det sydlige Kattegat, men med den største koncentration mod vest!?


Skifer, Stolleklint Ler TD-2384  Skifer, Stolleklint Ler, med tæge Skifer, Stolleklint Ler, med tæge.

Oprindelsessted: Det sydvestlige Kattegat!?
Alder: Eocæn.
Fundsted: Gundstrup Grusgrav, Alex Andersen, Nordfyn.


Skifer, lamineret Ølst Ler TD-2385  Skifer, lamineret Ølst Ler, med hajtand Nærbillede af hajtand Skifer, lamineret Ølst Ler, med hajtand.

Oprindelsessted: Det sydvestlige Kattegat!?
Alder: Eocæn.
Fundsted: Gundstrup Grusgrav, Alex Andersen, Nordfyn.


Skifer, lamineret Ølst Ler TD-2386  Skifer, lamineret Ølst Ler, med strømsild Skifer, lamineret Ølst Ler, med strømsild.

Oprindelsessted: Det sydvestlige Kattegat!?
Alder: Eocæn.
Fundsted: Gundstrup Grusgrav, Alex Andersen, Nordfyn.


Skifer, lamineret Ølst Ler TD-2387  Skifer, lamineret Ølst Ler, med haj- eller fisketand Nærbillede af haj- eller fisketand Skifer, lamineret Ølst Ler, med haj- eller fisketand.

Oprindelsessted: Det sydvestlige Kattegat!?
Alder: Eocæn.
Fundsted: Gundstrup Grusgrav, Alex Andersen, Nordfyn.