MyFossils

Luk Antrakonit kalksten
Antrakonit kalksten

Af   Peter Tang Mortensen

Mellemkambrisk kalksten , som er en konkretion dannet i et iltfattigt bundslam i det hav, som i Mellem- og Sen Kambrium og op til sent i Ordovicium trængte ind over det skandinaviske grundfjeldsområde. Slammet blev sidenhen til den sorte Alun Skifer, som omkranser de såkaldte linseformede Antrakonitboller, som særlig i Mellem Kambrium blev udbredte med mange trilobitter. Den lille trilobit Agnostus pisiformis, er almindelig at finde i fossilførende blokke både på strand, mark og i grusgrave i det sydlige og østlige Danmark.
Stenen går under flere navne, som antrakonitkalksten, petroleumsskiffer og stinksten p.g.a. lugten når man kløver stenen.

Antrakonit kalksten TD-2288  Antrakonit kalksten Nærbillede af Agnostus pisiformis Antrakonit kalksten, mørkegrå, med trilobitter, Agnostus pisiformis.

Nærbillede af trilobitterne.

Oprindelsessted: Bornholm, Østersøen og Skåne.
Alder: Mellem Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Antrakonit kalksten TD-633  Antrakonit kalksten Nærbillede af Olenus Antrakonit kalksten - med trilobitrester, Olenus sp.
Mørkegrå til sort og lugter af petroleum ved kløvning.

Oprindelsessted: Østersøområdet/Skåne.
Alder: Sen Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.


Antrakonit kalksten TD-2329  Antrakonit kalksten Nærbillede af små trilobitter Antrakonit kalksten - tæt besat med små trilobitter.
Mørkegrå til sort sediment og lugter af petroleum ved kløvning.

Bagsiden af stenen Nærbillede af bagsiden af stenen

Oprindelsessted: Østersøområdet og Skåne.
Alder: Mellem- og Sen Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav, "Langager N", Tarup Davinde.


Antrakonit kalksten TD-1973  Antrakonit kalksten Nærbillede af Agnostus pisiformes Antrakonit kalksten, gennemsat af velbevarede trilobitter, Agnostus pisiformes.

Oprindelsessted: Østersøområdet og Skåne.
Alder: Stykket vurderes til at være Sen Mellem Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Kalksten TD-2188  Mørkegrå kalksten Nærbillede af brachiopoder Orusia Kalksten, mørkegrå, med brachiopoder, Orusia sp.

Senkambrisk kalksten med Orusia Senkambrisk kalksten med mange brachiopoder, Orusia sp., er almindelig at finde både på strand, mark og i grusgrave i det sydlige og østlige Danmark. Stenen går under flere navne, som antrakonitkalksten, petroleumsskiffer og stinksten p.g.a. lugten når man kløver stenen.
Blokkens hjemsted er sandsynligvis Bornholm eller det sydlige Sverige.

Oprindelsessted: Antagelig Skåne eller det Sydlige Østersøområde.
Alder: Sen Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav, "Langager N", Tarup Davinde.


Kalksten TD-2362  Kalksten med trilobiter og hudrester Nærbillede af stenen Kalksten, med flere hele trilobiter og hudrester af Peltura scarabaeoides.

Nærbillede af Peltura scarabaeoides Stenen vejer ca. 40 kg og er ca. ¼ af en næsten rund kalkbolle, hvor der i midten er bevaret halvdelen af en mindre kalkbolle. Jeg fandt ikke resten af kuglen, selv om gravemesteren fortalte, at han havde set flere store brudstykker. - Kun mindre stykker, og i et af dem var der hele trilobiter af arten Peltura scarabaeoides.
Kalkstenen er meget hård med måske lidt sand/silt og det er ikke en typisk antrakonitbolle! Men den må høre hjemme her!?
Jeg har heller ikke set antrakonitboller så runde, det plejer at være kalksten fra Sen Silur, hvor jeg har set dem ca. halvt så store som ovennævnte, men typisk kun op til ca. 10 kg.

Oprindelsessted: Bornholm, Skåne, Vestergøtland og Øland.
Alder: Sen Kambrium.
Fundsted: NCC "Dangrus", Tarup Davinde.


Kalksten TD-1535  Forkislet kalksten med trilobit Nærbillede af Paradoxides Kalksten, forkislet, med trilobit, Paradoxides sp.

Oprindelsessted: Skåne - Øland.
Alder: Mellem Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.


Referencer og Litteratur 
Søg på internettet efter mere viden om Antrakonit kalksten med