MyFossils

Luk Spulesystem til udvaskning af mikrofossiler
 Spulesystem  Det plastiske ler på Trelde Næs er besværligt at arbejde med, hvis man ønsker at undersøge det for sit indhold af fossiler. En klassisk metode er at tørre leret, hvorefter det genopblødes i vand tilsat et rengøringsmiddel for at fjerne overfladespændingen fra vandet. Men det er så godt som umuligt at gennemtørre det i normal omgivelsestemperatur.

En anden metode er at bruge kemikalier, f. eks. Brintoverilte, kombineret med opvarmning i vand. Men da meget af det fossile indhold er stærkt pyritiseret, er denne metode tvivlsom. Et andet problem er lerets substans. Arbejdet er et ubeskriveligt svineri og stærkt vandforbrugende. Det værste er dog det ler, der uundgåeligt vil finde vej til kloakken. Den vil med sikkerhed stoppe til før eller siden.

Det har derfor været et udpræget ønske, at bygge et lukket anlæg der kan adskille leret ved spuling med almindeligt koldt vand og samtidig leve op til et minimum af tidens miljøkrav.

Udgangskravene for anlægget var følgende:

  • Vedligeholdelsesfrit, - i det store hele.
  • Rengøringsvenligt.
  • Enkelt, - skal kunne samles af enhver (en rigtig køkkenbordskonstruktion).
  • Billigt, - relativt, både i indkøb og drift.

Vandet cirkulerer og der skal kun efterfyldes for et lille svind. Der indgår ingen kemikalier. Når anlægget skal tømmes, skal leret blot have lov at bundfælde. Så kan vandet tappes af med en hævert og eventuelt genbruges.

Lervask1 Anlægget vist i snit.

Der benyttes en grundvandspumpe der kan levere 6000 liter/time ved 1 meter og 2 indstillelige dyser på 2 meter slange. Pumpen er anbragt i en spand, der igen er sænket ned under vandlinien i en murerbalje. Derved opnås yderlig en barriere imellem pumpens vandindtag og baljen.

Sigten med ler lægges i en holder der hviler ovenpå en oppumpet slange fra et trillebørhjul (A-B) så den flyder i en mindre balje. Retter man en vandstråle skråt imod sigten, vil den begynde at rotere som reaktion imod trykket fra vandet. Jo kraftigere strålen er, jo hurtigere drejer hele arrangementet. Den lille balje hæves i niveau over den store, men i dennes centrum. Den øverste baljes væg er perforeret med små huller hele vejen rundt i den højde man ønsker sin vandlinie. Når vandet løber ud af den øverste balje, risler det stille og roligt ned i den nederste.

Vandet pumpes fra den nederste balje igennem dyserne, ud over leret i sigten. De grove partikler bliver liggende i sigten; de finere falder igennem og bundfælder i den øverste balje. Der kan benyttes forskellig hulstørrelse i sigten, afhængig af størrelsen på det materiale man ønsker at isolere. Hvis man vil arbejde videre med det bundfældede ler, kan man anbringe en beholder til opsamling under sigten.

Da slangen flyder frit på vandoverfladen, er der ingen friktion. Det tager blot nogle få sekunder at sætte 1 kg. ler i bevægelse. Og mere skal der ikke til. Det væsentlige er, at der ikke spules på samme sted hele tiden; det vil kun medføre et hul i lerklumpen ned til sigten. Det kan gøres med een dyse, men det er bedst med to. Een på hver side i forhold til omdrejningspunktet. Det vil holde sigten i centrum af baljen. Når først leret begynder at snurre, vil hele arrangementet søge mod centrum på grund af centripetalkraften. Spulearrangementet kan selvfølgelig udbygges med flere dyser for at øge effektiviteten.

Spulesystem Du kan downloade en video videoicon og se hvordan systemet bygges og hvordan det arbejder.