MyFossils

Luk Sedimenter
Placodermi - placodermer  Placodermi, placodermer, fisk med kraftigt hudpanser, kendes fra tidligt i Silur, ca. 440 mio. år før nu, og var de dominerede fisk i Devon indtil deres uddøden ved overgangen til Karbon for ca. 359 mio. år siden.

Armfisk i Tidlig Silur

Illustration af Verner Hancke © 1

En lille "stime" af armfisk, antiarcher.

Dele af deres hudpanser

kan idag findes som fossiler.

  • Gnathostomata - hvirveldyr med kæber
    • Placodermi [klasse] - panserfisk
Du kan finde mere viden om Placodermi - placodermer - med  

Referencer og Litteratur

1967 Kai Petersen: Fortidsdyr i farver: Politikens forlag 1

1971 J. A. Moy-Thomas/revised by R. S. Miles: Palaeozoic Fishes: W. B. SAUNDERS COMPANY · Philadelphia · Toronto

2000 Jean Chaline: Paläontologie der Wirbeltiere: ENKE im Georg Thieme Verlag, Stuttgart