MyFossils

Luk MikroCT-scanning
 MikroCT-scanning 

Et nyt værktøj til valuering af potentielle Danekræ er taget i brug af Danekræudvalget - MikroCT-scanning.

Det plastiske ler på Trelde Næs - Lillebælt Leret - har vist sig at indeholde langt flere fossiler end tidligere antaget. Også flere end det praktisk ville kunne lade sig gøre at præparere fri. Omvendt er det heller ikke nemt at vurdere noget der ligger indkapslet og gemt i en sten.
Som forsøg har Danekræudvalget derfor haft et antal mindre konkretioner til MikroCT-scanning i Bristol, UK, for at se om metoden er egnet til scanning af mangancarbonat.
De foreløbige resultater tegner positivt.

MikroCT-scanning af DK 886
Et fuglekranium, Sag nr. 886, har været en tur i scanneren.

Ud fra billedet vurderes det at stykket ikke vil kunne bidrage nævneværdigt med nogen ny viden og stykket er derfor afvist som Danekræ. Men det er jo også en valuering, og billedet er da fascinerende uanset.

Foto ©: Thomas Farrell, Bristol University

Mogens Madsen


MikroCT-scanning

Af: Bent Erik Kramer Lindow
Sekretær i Danekræudvalget
Københavns Universitet
Statens Naturhistoriske Museum

MikroCT-scanning er en form for røntgen-fotografi, men er mere avanceret. Den kan bruges til at undersøge hvor meget, der er bevaret af et forstening i en sten eller konkretion, uden at man først skal "grave" fossilet ud. Med mikroCT-scanning kan man se detaljer helt ned til omkring 1.5 μm (1 μm = 1/1000-del millimeter).

Metoden fungerer ved at man sender røntgenstråler igennem stenen, som man vil undersøge. I maskinen sidder også små målere (sensorer), der måler på røntgenstrålerne, efter at de har været igennem materialet.

Man udnytter, at forskellige materialer bremser og svækker røntgenstrålerne i forskellig grad. Så fossile skaller, knogler, eller hulrum vil ofte svække røntgenstrålerne anderledes end den sten eller konkretion, som de sidder i.

Målerne er forbundet til en computer, som kan beregne tværsnitsbilleder af stenens indre og vise forskellene i fossil, hulrum og sten på en skærm.

Disse resultater kan bearbejdes yderligere i et computerprogram, som kan give et 3D-billede af indholdet af stenen.


 Referencer og Litteratur 
Søg på internettet efter mere viden om MikroCT-scanning af fossiler med