MyFossils

Luk Nyt på MyFossils
SNM's samlingsportal

Så kom den - den længe ventede portal til Statens Naturhistoriske Museum's database. Gå op i "Links" i navigationsbjælken på denne side og vælg "Links" i drop-down menuen.
Du kan vælge imellem Forsiden med alle samlingerne, eller gå direkte til Danekræsamlingen.
I Danekræsamlingen skal du skrive DK efterfulgt af et blanktegn og så nummeret i søgefeltet. Du kan også søge på et latinsk navn, men det kræver selvfølgelig at du kender det - og staver det rigtigt. Det kan give faldgruber. Du kan også søge på danske navne.
Vær også opmærksom på, at det ikke er alle registranterne der er billede på endnu. Godt begyndt er halvt fuldendt.
Du kan læse mere om databasen på SNM's nyhedsopslag "Banebrydende portal giver fri adgang til forskernes viden". Der er et link direkte til portalen nederst.


Pegefunktion og Lup

Der er nu lavet et pegeredskab på siden, så man kan pege på et emne på et billede direkte fra brødteksten. Det er en skrabet udgave af den tidligere version, der ikke virkede særlig godt på små skærme. Det gør den for så vidt stadig ikke, men funktionen er god at have på en større skærm, som f. eks. PC.
Det samme gælder for luppen. Den virker på en lille skærm, men er ikke særlig hensigtsmæssig. Rent teknisk er den dog ændret, så den i det mindste virker korekt.
Det hele kan findes på fundlisten Hele blokke [Beyrichia Kalk] indtil videre.
Pegeredskabet er musen (eller pegefingeren) på de blå ord.
Luppen virker ved et klik på ikonet og afsluttes ved et klik på samme. Du kan ikke fortsætte på siden før du igen har klikket på det overstregede ikon, så luppen forsvinder.


Ombygning af siden

På det seneste er der i "Lister" i hovedmenuen tilføjet download af data fra "Grusgravssamlingen" med tilladelse fra domænets ejer, Peter T. Mortensen.
Det drejer sig om "Sedimentære og fossilførende blokke" og "Sedimenter". Der vil i videst mulig omfang være angivet forfatternavn eller ejerskab.
Under "Lister" i hovedmenuen er ligeledes tilføjet "Jordens tidsaldre".
Farverne i de enkelte felter er fjernet, da de gjorde det svært at se hvor de klikbare områder er, til trods for at de var skrevet i en større font og i fed skrift. Hvis man vil se de korrekte standardfarver, så klik på "Tidstavle" i menuen i stedet.

Arbejdet er ikke helt færdigt, men der arbejdes ihærdigt på det. Mange links fungerer ikke som tiltænkt, ligesom mange fejl og mangler venter på at blive rettet.
Den overordnede struktur er dog stort set på plads.