MyFossils

Luk Om MyFossils
MyFossils er en blandet samling af fossiler hovedsageligt fundet på Østerstrand og Trelde Næs v. Fredericia. Alle fundene bliver præsenteret på emneopdelte lister, og relevante oplysninger bliver tilføjet de enkelte fund med links.

Mogens R. Madsen
mmslotsnabel ayoumail.dk


Nyt på MyFossils

I December '22 blev et nyt projekt i SNM-regi sat i søen; - Danmark Udforsker Fossiler.
Det skal blive en ny web-portal - www.mitfossil.dk - hvor du allerede kan læse mere om projektet.
Projektet henvender sig til amatørpalæontologer med henblik på at inddrage fossilsamlere og andre interesserede i forskningen i lighed med andre projekter der har kørt under betegnelsen Citizen Science.

Det er undertegnedes håb, at det nye store projekt kommer godt fra start og får den opmærksomhed det fortjener.
Alt det der ligger, eller tidligere lå, på MyFossils, men er fjernet med det nye format, kan så forhåbentlig findes på den nye portal når den engang er etableret.

Februar 2023