MyFossils

Luk Solberga kalkbrott
Solberga kalkbrott Solberga Kalkbrud Solberga Kalkbrud ligger i den østlige periferi af Siljansøen.
Bruddet er ikke længere aktivt, og naturen har tydeligvis fået godt fat. Profilet er kun en meget lille del af hele bruddet, og der er rigeligt med blottet profil der er let tilgængeligt.

Billedet er taget ind imod langsiden af den øvre del af bruddet, angivet som Bodakalk på nedenstående kort (gul markering).
Til venstre i billedet, uden for synsfeltet, er der et blottet profil angivet som Skiffer på nedenstående kort. Det ligger adskillige meter under resten af bruddet.

Profil i Solberga Kalkbrud

Bruddet angivet som Skiffer på nedenstående kort (rød markering).
Toppen af profilet er ca. i niveau med toppen af profilet med Bodakalk på ovenstående billede.

Grafisk kort over Solberga Kalkbrud Kort over bruddet.