MyFossils

Luk Högklint
Högklint Högklint fra nord Stranden ved Högklint fra nord

Stranden ved Högklint fra syd Högklint fra syd

Fundliste


Referencer og Litteratur