MyFossils

Luk Skanse Odde
Skanse Odde Skanse Odde Østerstrand map Skanse Odde videoicon i Fredericia ligner enhver anden typisk dansk strand med sten, sand og ral. Den danner strandpromenade, Østerstrand, ud mod Lillebælt i den østlige del af byen. Lokaliteten er Oligocæn (Brejning Ler), og er stratigrafisk placeret i Vejle Fjord Formationen.

Skanse Odde I kronologisk alder kan lokaliteten sammenlignes med andre lokaliteter i et bånd fra Hjarnø og sydpå langs med østkysten af Jylland og sydkysten af Vejle Fjord. Langs med kysten af Lillebælt kan Brejning Ler findes ved Øxenrade på sydsiden af Hindsgavl (syd for Middelfart, Fyn) og i Fredericia.

Typiske fossiler er mollusker, men også hajtænder er almindelige. Desværre er leret ikke eksponeret på land på Skanse Odde. Fossilerne der findes på stranden er vasket ud af bænken nær land og er selvsagt temmelig mærket af turen igennem brændingen og kraftig strandrulning. Mest interessante er måske de små rustbrune blokke (konkretioner) af Limonit sandsten med grønne korn af Glaukonit. De indeholder mange snegle og muslinger, enten med skaller eller som aftryk. Et aftryk kan præpareres så fint så en afstøbning i formgummi afslører alle detaljer.

Skanse Odde

Den sydlige del af Skanse Odde.

Det er muligt at samle fossiler helt op til hegnet ind imod rafinaderiets udskibningshavn.

I tillæg til de Oligocæne fossiler videoicon, er der også mange istidsaflejrede fossiler (Erratica). Der er gode chancer for at finde en smuk koral i calcedon, men også hele forkislede kerner af søpindsvin, svampe og flintkonkretioner (Geschiebe) med indlejrede ormerør, bryozoer, foraminiferer etc. er almindelige.


Referencer og Litteratur

J. P. J. RAVN 1906: Om det saakaldte Plastiske Lers Alder.

J. P. J. RAVN 1897: Nogle Bemærkninger om danske Tertiæraflejringers Alder.