MyFossils

Luk Lundsgårds Klint
Lundsgårds Klint Lundsgaard1 Af Mogens Madsen
Fotos © Mogens Madsen

Lundsgårds Klint er typelokalitet for Kerteminde Mergelen, som også kan iagttages i selve klinten.
Klinten ligger lige syd for Kerteminde på strandvejen mod Nyborg.
Kerteminde Mergelen er aflejret i ældste Selandien samtidig med Lellinge Grønsandet på Sjælland. Vanddybden menes at have været 100-150 meter.

Lundsgaard2 Tilgangen til klinten, eller stranden, er nemmest fra nord, hvor niveauet er nede i højde med et dige. Der er en stor parkeringsplads med borde og bænke midt for klinten. Nedstigning til stranden direkte fra parkeringspladsen frarådes hvis man er lidt bevægelseshæmmet. Der er en fin asfaldteret spadseresti fra parkeringspladsen og ned til nordenden af klinten. Det er også her der synes at være mest at finde for en fossilsamler, hvis man går efter lokalitetens fossiler "in situ".

Kerteminde Mergel er en monoton, lysegrå og siltet mergel, men det er muligt at finde klumper der er så hårde og konkretionsagtige, at de skal splittes med en hammer. De indeholder typisk skaller fra mollusker og andre hvirvelløse dyr, og enkelte er så hele at de kan bestemmes.

På stranden, især i den sydlige ende, ligger mange større eller mindre blokke af kalk fra Danien som vidner om, at Kerteminde Mergelen er aflejret umiddelbart ovenpå Danske Kalken. Som på enhver anden dansk strand, er det selvfølgelig også muligt at finde almindelig istransporterede sten fra det gamle morænelandskab - med eller uden fossiler.

Lundsgaard3 Et fænomen man også kan iagttage på Lundsgårds Klint er udfældning af kildekalk.
Kildekalken er her udfældet omkring trærødder der udskiller kuldioxid. Når nedsivende regnvand reagerer med kuldioxiden, opløses kalken i jorden.
Hvis vandet kommer op til jordoverfladen som en kilde, vil kuldioxiden fordampe og kalken udfældes.

Lundsgaard6 Blok af kildekalk - ca. 30 x 10 cm.
Besynderlige former træder frem, efterhånden som jord og organisk materiale vaskes ud af blokken på strandbredden.


Referencer og Litteratur

2018 Gravesen, Palle: Fossiler i Nordvesteuropa, Gyldendal A/S, København

1995 Heilmann-Clausen, Claus: Palæogene aflejringer over danskekalken i Aarhus Geokompendier Nr 1, Danmarks Geologi fra Kridt til i dag

2006 Naturen i Danmark : Geologien

2021 Jesper Milàn og Lykke Bianca: FOSSILER LANGS STRANDEN: Koustrup &Co.