MyFossils

Luk Hjarnø
Hjarnø Hjarnoe Hjarnø er en oligocæn lokalitet og sammenlignelig med Skanse Odde både hvad angår faunaliste og fossilernes bevaringsform. Der er gode muligheder for at finde en hajtand, men det er først og fremmest mollusker (snegle, muslinger) og sporfossiler der er hovedtemaet for lokaliteten.

Udvaskede skaller fra bænken eller den lave klint kan findes løst på stranden i rallet, men som regel være strandrullet af kraftige bølgeslag mod kysten. Stranden bliver regelmæssigt tilført nye rustbrune konkretioner, Limonit sandsten, med et ofte højt indhold af snegle, muslinger og sporfossiler. Med en lup kan man også se de grønne korn af glauconit.

Molluskerne kan fremstå i konkretionerne som aftryk af skallerne, men de bedst bevarede har ofte skallen, eller dele deraf, bevaret med en udfyldning (pyrit-kerne). Skallen består af aragonit, der over tid kan være vasket ud af konkretionen i et surt miljø, så kun kernen sidder tilbage. Den kan fjernes mekanisk med en præparationsnål eller en pneumatisk pen. Rester fra skaller kan fjernes i en eddikesyre-fortyndinginfo.icon på 8%. Når skalrester og kerner er fjernet fra aftrykket, kan konkretionen afstøbes i silicone formgummi.

Billedet er taget mod syd fra parkeringspladsen på østsiden af øen med Kattegat til venstre i billedet. På parkeringspladsen er der bord med bænk, så du kan nyde din medbragte mad i smukke omgivelser.
Det er ved spidsen under den højeste del af klinten, at de fleste Limonit sandsten bliver vasket ud.

Se også hjarnoe.dk.