MyFossils

Luk Ignaberga kalkbrott
Ignaberga kalkbrott Udsigt over Ignaberga kalkbrott Kalkbruddene i Ignaberga ligger i Kristianstad-området fra Øvre Kridt. Der er to brud, hvoraf det største er det nyeste. Det gamle brud er udtømt og naturgenopretning er under forberedelse eller allerede påbegyndt. Billedet er taget ud over det nye brud og det gamle kan anes i baggrunden. Der er så småt påbegyndt gravning i et område bag skoven udenfor synsfeltet mod højre i billedet. Kristianstad-området ligger tæt ved østkysten af Nordsøbassinet i Øvre Kridt.

At sedimentet er afsat nær en kyst med voldsom brænding, ses ved almindeligt forekommende konglomerat iblandet løse sten - mest grundfjeldssten som granit, gneis og kvarts. Konglomeratet vidner også om en omfattende typisk kystnær fauna med mange bundlevende dyr, som østers og andre store muslinger, brachiopoder, snegle, serpulider, søpindsvin m. fl.

Ignaberga er særligt kendt for sine mange belemnitter. Finder man en hel siddende i en kalkblok, så er det ikke tilrådeligt at forsøge at hugge den fri "in situ". Hug blokken fri i passende afstand fra dyret og tag stykket med hjem og gør arbejdet færdig. Kan man se en revne tværs igennem belemnitten, kan den fint limes med 10-sekunderslim (Cyanoakrylat fra Loctite) imedens den sidder i kalkblokken. Ovenstående råd gælder også de øvrige fund. Som vigtigste værktøj anbefales en geologhammer med pig eller en gammel økse. Den behøver ikke at være skarp og det er heller ikke nødvendigt med en mejsel.

På platauer kan man kravle rundt på sine knæ og finde hajtænder og molusker m. fl. Den lille brachiopod Isocrania findes i stort tal. Tænderne er fra små hajer og desværre er der langt imellem de velbevarede. "Strandrulning" er sket samtidig med sedimentets dannelse i kridttiden (skalgruskalk), så det hjælper ikke at grave dybere. Identifikation af de enkelte arter er derfor vanskelig, hvis man ikke er specialist.


 Referencer og Litteratur  2018 Gravesen, Palle: Fossiler i Nordvesteuropa, Gyldendal A/S, København - s. 402