MyFossils

Luk Åsen, Skåne
Åsen, Skåne Udsigt over Åsen Åsen ligger i Kristianstad-området, der har været kystnært i Nordsøbassinet i Øvre Kridt, hvilket de talrige fund af mangrove-østersen Ostrea incurva mere end antyder. På mange eksemplarer ses den fordybning der dannes i skallen når dyret hæfter sig på - og vokser rundt om - en trærod. Området har formodentlig været en bugt på Nordsøbassinets nordøstkyst med lavt, stillestående vand og mangrovesump inderst i bunden af bugten.

Sedimentet er grønsand, der uden besvær kan rystes igennem et sold eller skylles fri i vand. Sidstnævnte skal man selv medbringe. Hele eksemplarer af mangroveøsters kan findes med begge skaller intakt. Det ville ikke kunne lade sig gøre i en skærgårdsbrænding. Den gode bevaringstilstand ses også med Belemnitter m.m.

Råstofudvindingen stoppede i 1985. Området er siden blevet brugt til affaldsdepot og en vis form for naturgenopretning er påbegyndt. Bag fotografen findes en egentlig losseplads med restaffald og en stor slambunke som den til venstre i billedet foroven. De fire bassiner er kloarkvand der iltes for siden at blive sprinklet ud i skovbunden over skrænten bagerst i billedet. Lugten er på ingen måde skræmmende, men p. g. a. opfyldning med tilført materiale og naturgenopretning, er det svært at finde noget i overfladen. Området er overgroet og de fragmenter der ligger i overfladen er formentlig vasket ud af det tilførte materiale til naturgenopretning.

Lokaliteten kan ikke anbefales for en ekskursion på klubniveau. Der ligger ikke meget i overfladen og et omfattende gravearbejde ville stride kraftigt imod samleretiske regler. Egentlig geologi til beskuelse er der heller ikke levnet meget af.


Referencer og Litteratur 2018 Gravesen, Palle: Fossiler i Nordvesteuropa, Gyldendal A/S, København - s. 411