MyFossils

Luk Det sorte ler i L2 på Trelde Næs
Det sorte ler i L2 på Trelde Næs

Af   Mogens R. Madsen

Lillebælt Leret på Trelde Næs er kun repræsenteret ved L2-L6, og L2 formodes afsat sent i Ypresien.

Ca. midt i L2 er der 4 lag af sort ler, hvoraf de to midterste er knap så synlige og veldefinerede som de to der danner top og bund. Lagene er rige på fossile fiskerester som skæl, tænder, ryghvirvler og andre knogler m. m.
Leret er tydeligt lamineret, og kan skilles ad i tynde flager når det tørres ud. Imellem flagerne er der store gule plamager af svovl.
Svovlet og det markante indhold af fiskerester leder uvilkårligt tanken hen på iltsvind, som også kendes i bundmiljøer i indre danske farvande i vore dage.

Ved Kirstinebjerg Skov nord for Fredericia Fælled var dette sorte ler synligt og tilgængeligt i en stejl klint presset op af en gletcher - formentlig i den seneste istid, Weichsel. Desværre er lagene nu eroderet væk, dels af bølger imod kysten, men især udskridninger som følge af de seneste års kraftig regn.

Imedens det sorte ler stadig var tilgængeligt er der udvasket en del (micro-)fossiler fra hjembragt materiale og prøver.
Det er for størstedelens vedkommende sket i et hjemmekonstrueret spuleanlæg. En mindre portion er opløst med kemi i varmt vand og siet i et fintmasket sold i forbindelse med Agnete W. Carlsens Master's thesis.

Fundlisten for Ypresien indeholder derfor kun de arter der med sikkehed kan henføres til L2 - altså Ypresien.
De fund der er angivet på fundlisten for Trelde Næs, Fredericia (Eocæn) er fundet løst på stranden og kan dermed ikke kobles direkte til et bestemt lag. De vil dog dermed også kunne komme fra L2.


Referencer og Litteratur

2014 Carlsen, A.W. & Cuny, G. A study of the sharks and rays from the Lillebælt Clay (Early Middle Eocene) of Denmark, and their palaeoecology.

Spuleanlægspuleanlæg - til udvaskning af micro-fossiler i plastisk ler.
Nederst på siden er et link til en lille demo-video.