MyFossils

Luk Limonit-sandsten
Limonit-sandsten

Af   Mogens R. Madsen
Fotos © Mogens R. Madsen

Limonit-sandsten er rustbrune, jernholdige konkretioner (sediment). Med en lup kan man se små grønne korn af glaukonit - et mineral der kun dannes i havet. De kan findes i store mængder på østkysten af Hjarnø, på Jyllands østkyst syd for Snaptun og på Skanse Odde i Fredericia. Desuden kender man dem som "Middelfart-malm" i Øxenrade Klint syd for Middelfart, hvor man i sin tid har forsøgt sig med kommerciel udvinding af jern - dog uden nævneværdigt succes. De indeholder typisk mange mollusker (bløddyr), men der kan også findes fossiler fra andre havlevende dyr, f.eks. hajer og foraminiferer. Planterester er dog også set.

Limonit-sandsten Afstøbning af Limonit-sandsten

Mange konkretioner findes med rester af skaller i overfladen. Det er kun de færreste hvor skallen er bevaret så dyret kan bestemmes, da konturerne normalt er udvisket på grund af strandrulning.
Man kan fjerne rester af skaller med eddikesyre og lave en afstøbning i formgummi. Klik på billederne og find detaljer.
Bemærk forskellen på stenen til venstre (negativ) og afstøbningen i formgummi til højre (positiv). Afstøbningen er pudret med et mørkt farvepulver for at danne kontrast. Den efterfølgende coating med ammonium clorid og lyssætningen får muslingerne til at stå klarere frem som positive på billedet til højre.

Stenen er ætset ren i en eddikesyre-fortyndinginfo ikon på 8%, og kerner fra mollusker er fjernet. Eventuelle pyrit-dannelser i aftrykket, kan fjernes med Brintoverilte. De bedste aftryk udvælges enkeltvis og registreres i en samling med navn og et billede i forstørret udgave. Man kan finde mange spændende ting på sådan en skærve, når det negative aftryk bliver vendt til et positivt, som det fremgår af billederne.

Man kan ikke med sikkerhed vide om en konkretion indeholder skaller hvis der ikke er nogen i overflade. Men hvis der er skaller i overfladen, så er der som regel også inde i stenen. Man må så vurdere om de synlige er bevaringsværdige eller man skal satse på noget bedre inde i stenen og så bruge hammeren. De konkretioner der ikke viser noget i overfladen kan man roligt kløve med hammeren.

Side a af Limonit-sandsten med muslinger Side b af Limonit-sandsten med muslinger Når en konkretion kløves, kan der godt sidde mere eller mindre komplette skaller i brudfladerne på begge halvdele. I de tilfælde hvor dyret kan bestemmes er der for så vidt ikke grund til at gøre mere ved sådan en sten. Nærværende billeder er et eksempel på en sådan kløvning, hvor skaller kan bestemmes på både plade- og modplade.

Desværre bliver skaller i mange tilfælde kløvet på tværs så dyret deles med en part i begge dele af stenen.
Hvis man vurderer, at størstedelen af dyret ligger inde i stenen, så kan man med fordel fjerne resten af skallen med eddikesyre og lave en afstøbning af hullet.


Referencer og Litteratur

2018 GRAVESEN, Palle: FOSSILER I NORDVESTEUROPA: Gyldendal A/S, København

1994 GRAVESEN, Palle: Værd at vide om FORSTENINGER: Høst & Søns Forlag, København

1906 RAVN, J. P. J.: Om det saakaldte Plastiske Lers Alder.

1897 RAVN, J. P. J.: Nogle Bemærkninger om danske Tertiæraflejringers Alder.