MyFossils

Luk Wealden-miljøer
Wealden-miljøer

Af   Linda Havgård og Peter Tang Mortensen
Fotos ©  Peter Tang Mortensen

"Wealden-blokke" er en engelsk betegnelse for aflejringer fra de tidligste epoker i Tidlig Kridt, fra "The Weald" i grevskabet Kent i Sydøst-England. På overgangen mellem Jura og Kridt var klimaet subtropisk til tropisk, og i kyst- og tidevandsområder var udstrakte deltaer, ferske og brakke søer, laguner og barriereøer. Det gav mulighed for et fantastisk dyre- og planteliv, og det er her, de første dinosaurfund blev gjort. Benævnt Wealden-miljøer af Palle Gravesen og Purbeck-Wealden miljøer af Niels Bonde.

Vi har også haft tilsvarende miljøer fra Tidlig Kridt i de danske områder, bl.a. på Bornholm, repræsenteret ved Rabekke-, Robbedale- og Jydegård Formationen. I Robbedale grusgrav blev Danmarks første dinosaurfund gjort i 2002; en tand fra en rovdinosaur. Senere er gjort flere fund fra dinosaurer i samme grusgrav.

wealden1 Tilsvarende blokke fra overgangen mellem Jura og Kridt kan vi finde flere steder i Kattegat regionen - også på Fyn. De kaldes Anholt- eller Katholm-blokke. Anholt efter deres formodede hjemsted omkring Anholt, og Katholm syd for Grenå, hvor specielt de sorte skifferblokke er hyppige på stranden. Blokkene er også meget udbredte på Æbelø, (Se Holger Garnaks brev), Samsø og Tunø. Blokkene er også talrige i Tarup-Davinde grusgravene, og de kan findes ved de fleste fynske strande. Blokkene findes både som sandsten, lersandsten, skiffer og skalgruskalk. Brakvandsmuslingen Neomiodon (før Cyrena) dominerer i de fleste blokke, men andre muslinger og snegle findes, nogle gange sammen med muslingekrebsen Cypridea sp., som billedet til højre.

wealden2 wealden3 "Wealden-blokkene" er en lidt overset men utrolig spændende bloktype, som udover mollusker kan indeholde tænder og store skæl fra fisken Lepidotes, knoglerester fra skildpadder, tænder fra krokodiller, hajer og svaneøgler. Ud over dinosaurfundene fra Bornholm, er der fundet en lille dinosaurtand i en løs "Wealdenblok" ved Kolding Fjord. Den blev erklæret for danekræ. Det samme blev en knogle fra den såkaldte blå fisk, fundet på Æbelø. Der er i Tarup-Davinde grusgrave fundet en blok, hvor der både er tænder fra svaneøgler, hajer og fisk som billedet til venstre). Blokke med store fiskeskæl fra fisken Lepidotes er meget almindelige. I en anden blok ses en 7 cm stor rygfinnepig fra en Hybodont haj på billedet til højre.

wealden4 wealden5 Billedet til venstre er et brudstykke af en stor blok på 1000 kg. med forkislet træ. Blokken er vist på billedet til højre.

Både Per Smed 1 og nu afdøde Holger Garnak mener, at det er Nordøstisen fra forrige Istid Sale, som er ansvarlig for transport af blokkene til fundstederne. Holger Garnak var nok den første, der undrede sig over disse blokkes lighed med tilsvarende blokke fra England. Det prøvede han at gøre danske geologer opmærksom på. Derfor hans brev til Åge V. Jensens fonde, der står som ejer af Æbelø. Holgers stensamling er udstillet på Nordfyns museum i Bogense. Her kan man se mange blokke af Wealdentypen.
Henrik S. Jensens artikel 2 giver en glimrende oversigt over, hvor man kan søge information omkring ovennævnte blokke, blandt andet på Davinde Stenmuseums hjemmeside.


Katholm-blok Ka001  Katholm-blok Typisk Katholm-blok af skalgruskalk, fundet på Trelde Næs.
Den type er almindelig at finde på Trelde Næs og mange af dem indeholder rester af mindre fisk, f.eks. tænder, knogler og piggge.

Se fundlisten for Katholm-blokke for eksempler på fund i disse blokke fundet på Trelde Næs.


Referencer og Litteratur

2018: Gravesen, Palle: Fossiler i Nordvesteuropa, Gyldendal A/S, København s. 615 og 618

1997: Smed, P.: De 949 skuresten i Lindø-dokkerne: GeologiskNyt 3/97 s. 22 1

2010: Houmark-Nielsen, M.: Istidslandskabet omkring Nationalpark Mols Bjerge. Geologisk Tidsskrift 2010, pp. 1–25, København.

2014: Jensen, H. S.: Link til Anholt-skifer og Katholmblokke: Jysk Stenklub, STENHUGGEREN 2014/2 2