MyFossils

Luk Beyrichia Kalk
Beyrichia Kalk

Af   Peter Tang Mortensen

Beyrichia Kalk fra Sen Silur [Ludlow] er en meget fossilrig kalkbjergart. Dens hjemsted er ikke klarlagt, da den ikke findes faststående i Skandinavien, selv om meget lignende blokke kendes fra Estland. Så den formodes at have hjemsted et sted i Østersøen tæt ved det sydlige Gotland, hvor vi har de yngste kendte silure lag fra.
Blokkene er meget hyppige og kan findes overalt ved strand, mark og i grusgrave.

Den har fået navn efter palæontologen Heinrich Ernst Beyrich, som var ham der først erkendte de små muslingekrebs eller ostracoder i kalkstenen. Udover ostracoderne er blokkene kendt for deres store artsrigdom af brachiopoder, bryozoer, søliljer og de små tænder af de fiskelignende chordater, de såkaldte conodonter. Almindeligt er det også at finde rester af blæksprutter og trilobitter foruden fiskeerester, særlig rygfinnepigge fra de tidlige kæbeløse pansrede fisk, Agnatha.


Beyrichia Kalk BK001 

Blok af Beyrichia Kalk vist fra begge sider, fundet på Trelde Næs.

Beyrichia Kalk fra oversiden

Lup
LukLup


Hele denne flade er dækket af små brachiopoder og søliljestilke m.m.

Billedet er ikke klikbart, men du kan forstørre med et klik på luppen eller åbne billedet i et nyt faneblad.

På fladen optræder bl.a.

Protochonetes missendenensis

(tidligere P. ludloviensis og P. striatella) og

Microsphaeridiorhynchus nucula

(tidligere Camarotoechia nucula). De er ofte dominerende i disse lag, enten sammen eller hver for sig 1.

Se mere om Microsphaeridiorhynchus nucula eller Protochonetes missendenensis.

Beyrichia Kalk fra undersiden

Denne flade er stort set dækket af ostracoder der er delt i højre- og venstreskaller. De fleste ligger med indersiden vendt mod betragteren. De fleste skaller, som f. eks. fra muslinger, vil ligge med den buede side opad når de bundfælder p. gr. af strøm. Det kunne indikere, at det er denne side med ostracoderne der er undersiden af blokken.

Netop denne type af blokke findes i stort antal på Trelde Næs indenfor nogle hundrede meter på et stykke af kysten. De fleste i størrelse op til "en håndflade" og tykkelsen typisk omkring 10-20 mm. og ensartet over hele fladen. Typisk er også, at de virker som et lag med brachiopoder på den ene side og ostrakoder på den anden. De fleste er domineret af Microsphaeridiorhynchus nucula, men der er også fundet eksempler hvor det er Protochonetes missendenensis der er dominerende.

En særlig disciplin er syrepreparation af disse blokke. De indeholder store mængder af finnepigge, hudpigge, tænder m.m. fra silure fisk. Der kan findes både de meget primitive kæbeløse fisk, Agnatha, og fisk med kæber, Gnathostomata, samt conodonter. Se hvordan du blander en eddikesyre-fortyndinginfo ikon på 8% til syrepreparation.
Der kan findes flere eksempler på sådanne mikrofossiler i fundlisten for Beyrichia Kalk fra Trelde Næs.


Referencer og Litteratur

2018 Gravesen, Palle: Fossiler i Nordvesteuropa, Gyldendal A/S, København s. 611 1

1996 Lundegårdh, Pehr H. & Brood, Krister: Stenar och fossil: Norsteds Förlag AB, Stockholm

2014 Emil Egede Hansen (speciale), Phylogenetic analysis of Paleozoic microremains from Denmark, Masters Thesis

Søg på internettet efter mere viden om Beyrichia Kalk med