MyFossils

Luk Turritella Sandsten
Turritella Sandsten TD-2037a

Af   Linda Havgård og Peter Tang Mortensen
Foto ©   Peter Tang Mortensen

Man behøver ikke at være stennørd for at kunne se skønheden i de rustrøde sten med de hvide tårnsnegle. Man skulle næsten tro, de var skabt af en kunstner.

Turritella Sandstenen er et af naturens forunderlige værker. Disse blokke af forstenet havbund er i de fleste tilfælde rustrøde til rustbrune og indeholder ofte mange hvide skaller af tårnsneglen Turritella. Skallerne ligger ofte strømorienterede på lagfladerne. Turritella Sandstenen er en istransporteret blok, som tiltrækker sig meget stor opmærksomhed. Blokkene kan findes på hele Fyn og omkringliggende øer, men gode eksemplarer er ret sjældne. Når man finder dem, er dagen reddet, og man spørger sig selv, hvor gamle er de, hvad indeholder de, hvor kommer de fra og hvilken gletsjer har bragt dem hertil.

Takket være elektronmikroskopiske analyser af dinoflagellater (små furealger, som er gode ledefossiler) ved man i dag, at Turritalla Sandstenen er fra Tidlig Selandien, for omkring 60 millioner år siden, altså samme alder som Lellinge Grønsand og Kerteminde Mergel. Tidligere har man troet, at Turritella Sandstenen stammede fra det meget ældre Jura eller fra det yngre Eocæn.

Turritella Sandstenen kendes ikke faststående noget sted, så derfor prøver man, ved hjælp af løsblokke, at fastslå hjemstedet for stenen. Der er blandt andet fundet blokke ved Ystad, Hasle på Bornholm og i Pommern. Sandsynligvis skal sandstenens aflejringssted søges i farvandene omkring Bornholm, og den er bragt her til Fyn af en sydøstlig gletsjer.

De fleste blokke af Turritella Sandsten der findes er relativ små, men i Tarup Davinde grusgrave er der fundet en blok på ca. 200 kg, som ligger udenfor på Davinde Stenmuseum. Inde på museet, kan man se blokken med fundnr. 2037, som vejer ca. 40 kg og indeholder turritella-snegle fra 1 til ca. 7 cm.

Konservator Søren Bo Andersen og geolog Claus Heilmann-Clausen, begge Århus Universitet, har i 1984 undersøgt to Turritella-sandsten. Deres resultater er publiceret i deres afhandling:
Petrografi og alder af den brune Turitella-sandsten, en Tertiær løsblok fra Østersøområdet. 1
Dette er den eneste udførlige videnskabelige undersøgelse af Turritella Sandstenen.

Omtalte artikel beskriver sandstenen som bestående af fint eller meget fint sand af lyse kvartskorn og grønlige jernholdige glaukonitkorn indlejret i en brunlig kalkspatmasse. Bjergarten er oprindelig en grønsandsten. Den rødbrune farve skyldes rust, som opstår, når stenen forvitrer i den iltholdige luft. Derfor er skorpen næsten altid rustrød, mens kernen kan have andre farver. Turritella Sandstenen kan, ud over Turritella-snegle, også indeholde mange muslinger, enkeltkoraller, fiskerester og hajtænder. Ud fra indholdet af fossiler, glaukonit, kornstørrelser med mere antager man, at Turritella Sandstenen er dannet i lyszonen relativt tæt på kysten, måske med en vanddybde på 30-40 meter, hvor en kystparallel bundstrøm har kunnet strømorientere de aflange snegleskaller. Klimaet har i Turritella-sneglens levetid sandsynligvis været subtropisk.


Referencer og Litteratur

1984 Søren Bo Andersen og Claus Heilmann-Clausen:
Petrografi og alder af den brune Turritella-sandsten, en Tertiær løsblok fra Østersøområdet,
om Turritella Sandstenens indre struktur og geologiske alder. 1

2018 Gravesen, Palle: Fossiler i Nordvesteuropa, Gyldendal A/S, København