MyFossils

Luk Molér-lignende blokke
Molér-lignende blokke TD-2385b

- eller Ølst Ler og Stolleklint lignende blokke

Af   Peter Tang Mortensen
Foto ©   Peter Tang Mortensen

I Tarup Davinde Grusgrave og særlig i Alex Andersens grusgrav i Gundstrup på Nordfyn, er der mange grå- og gulbrune skifferagtige og laminerede mólerlignende blokke, som også kan være forkislede. De inderholder i mange tilfælde småfiskerester og enkelte insekter. I en lignende blok sidder en 1,5 cm stor hajtand. En anden tilsvarende løsblok, blev i 2009 erklæret for danekræ og fik nr. DK 609. - Den indeholder en masse plader af langhalse (cirripeder).

Niels Bonde, lektor emeritus, GEUS, skriver om DK 609:
"Lysegrå lamineret slamsten med rustovertræk. Som løsblok er alderen jo noget usikker, men Claus Heilmann-Clausen har undersøgt tilsvarende løsblokke for Peter Mortensen og Mogens Nielsen, og bestemt alderen på dinoflagellater til Tidlig Eocæn. Det er interessant, at disse blokke sandsynligvis kommer fra øst eller nordøst, som de fleste andre løslokke i de fynske grusgrave, men sådanne sedimenter af Eocæn alder er overhovedet ikke kendt i de regioner, som blokkene kan formodes at komme fra. Dermed altså helt nye infos omkring den eocæne "Nordsøs" udbredelse og dens sedimenter. Der er ringe chance for, at blokkene skulle være kommet fra stik nord altså mólerområdet, hvorfra vi kender Stolleklint Ler, som nu pr. definition er tidligste Eocæn, og samtidigt en meget speciel periode med Tertiærets varmeoptimum (måske næsten tropiske temperaturer i det arktiske hav, iflg. Thiede). Al kendskab til faunaer, floraer og miljø fra præcist den korte og besynderlige periode på ca. 200-300.000 år har en stor interesse. I denne forbindelse er det interessant at vide, at der findes tidligt Eocæn diatomit (Cementsten) med askelag i, på den lille ø, Greifswalder Oie, tæt øst for Rügen, men næppe noget der svarer til Stolleklint Ler".

Omtalte blokke er observeret endnu mere almindelige i grusstakke på havnen ved Lindø terminalen ved Munkebo, ved Odense havn, og særlig på havnen i Middelfart. Grusmaterialet er pumpet op i det sydvestlige Kattegat mellem Lillebælt og Odense Fjord. Så måske er det sandsynligt, at leret er afsat i hele det sydlige Kattegat, men med den største koncentration mod vest!?


Referencer og Litteratur

Se også DGF's artikel:
"Mólerområdets geologi - sedimenter, fossiler, askelag og glacialtektonik", Dansk Geologisk Forening.