MyFossils

Luk Devon
Devon - fra 416 til 359 mio. år siden 

Af   Peter Tang Mortensen

I slutningen af Silur lukkede havet til i vores område, og der var tørt land uden mulighed for bevarelse af fossiler. Men i de fire perioder var der sket store ting.

I Devon havde de pigfinnede fisk etableret sig, og de kvastfinnede fisk udviklede sig til padder som gik på land.

Superkontinentet Pangea

Kilde: Geologisk Museum i Geoviden 1/2016 ©

Man ved, at alle jordens kontinenter var samlet i et stort kontinent kaldet Pangæa fra Sen Devon. Klimaet var varmt og tørt.

Der er ikke med sikkerhed fundet blokke fra Devon i Tarup- Davinde grusgravene. Den største uddøen i jordens historie for 250 mio. år siden, på grænsen mellem Perm og Trias bevirkede, at 95% af alle dyre- og plantearter forsvandt. Hvad grunden var er endnu uvis, men måske var et stort asteoridenedslag den skyldige?

Livet i Devon

Illustration af Claus Deleuran © 2

En tegning af Claus Deleurans fra "Illustreret Danmarkshistorie" viser en fantastisk og helt anderledes verden.


Referencer og Litteratur

1987 Claus Deleuran: Illustreret Danmarks•Historie for Folket: Ekstra Bladet forlag 2

2006 Jørn Madsen: Livets udvikling: Gyldendal