MyFossils

Luk Silur
Silur - fra ca. 444 til ca. 416 mio. år før nu 

Af   Peter Tang Mortensen og Mogens R. Madsen

I Silur lå Danmark på "den baltiske plade" lige syd for ækvator, så havvandet var varmt, også på grund af den globale opvarmning efter istiden sidst i Ordovicium.

Kontinenternes placering i Silur

Kilde: Geologisk Museum i Geoviden 2/2010 ©

Havbunden i Silur

Illustration af Verner Hancke © 1

Der var en mangfoldighed af liv, som udfoldede sig i havet for ca. 400 mio. år siden. Vi kunne se en

søskorpion

på næsten 2 m, fisk med kæber, panserhajer og kvastfinnede fisk, som kom til sidst i perioden. Ortoceratitter og trilobitter var gået tilbage, men var her stadigvæk. Søliljer, koraller, brachiopoder og de små muslingekrebs, Beyrichia sp. og Leperditia sp. havde nu deres storhedstid på og omkring koralbankerne.

Den Kaledoniske Bjergkædefoldning der startede i begyndelsen af Ordovicium, førte til dannelse af et dybhav på over 2 km i det vestlige område af Sydskandinavien. Det førte i sidste halvdel af Ordovicium og næsten hele Silur, til afsætning af lerskiffer både på Bornholm og i Skåne.
Men erosion af de opfoldede bjerge medførte efterhånden en voldsom aflejring af sedimenter - særlig sand, men også ler, kalk og silt (finere end sand). På Gotland blev der, i næsten hele Silur-perioden, afsat tykke lag af Kalksedimenter.
Hvor der i de foregående perioder var aflejret omkring 1 mm pr. 1000 år, bliver der nu aflejret 1 cm på den samme tid! Bornholm var tørlagt sidst i Silur, og i Skåne blev afsat tykke lag af sand, inden hele området blev tørlagt ved overgangen til Devon.
Kalk- og sandsten fra Silur er nogle af de hyppigste blokke på danske strande og i grusgrave. Særlig almindelig er kalksten fra Gotland og sandsten fra Skåne. Det var her sidst i Silur, at de mest primitive planter kom til langs søer og flodbredderne. Også de første leddyr indtog landjorden.

En tegning af Claus Deleurans fra "Illustreret Danmarkshistorie" viser en fantastisk og helt anderledes verden.

Havbunden i Silur

Illustration af Claus Deleuran © 2


Sedimenter

Referencer og Litteratur

1967 Kai Petersen: Fortidsdyr i farver: Politikens forlag 1

1987 Claus Deleuran: Illustreret Danmarks•Historie for Folket: Ekstra Bladet forlag 2

2006: Jørn Madsen: Livets udvikling: Gyldendal

1971 J. A. Moy-Thomas/revised by R. S. Miles: Palaeozoic Fishes: W. B. SAUNDERS COMPANY · Philadelphia · Toronto

2000 Jean Chaline: Paläontologie der Wirbeltiere: ENKE im Georg Thieme Verlag, Stuttgart