MyFossils

Luk Ordovicium
Ordovicium - fra 488 til 444 millioner år siden 

Af   Peter Tang Mortensen og Mogens R. Madsen

Kontinenternes placering i Ordovicium

Kilde: Geologisk Museum i Geoviden 2/2010 ©

Ordovicium var en naturlig udvikling af Kambrium, med afsætning af de sorte alunskifre og anthrakonitkalksten, men et stykke oppe i den ordoviciske lagserie sker der afgørende nyt. Et havniveaufald antagelig fremkaldt af isens udbredelse på den sydlige halvkugle, og vi får et af de 5 store uddøen, hvor op til 75% af alle arter forsvinder. Iltforholdene bedres og afsætningen af alunskifferen bliver erstattet af mergler og kalksten og i begyndelsen af perioden med det grønne mineral glaukonit. Kalkstenene træffes mange steder i det Sydskandinaviske område, og særlig på Øland er de let tilgængelige.

En tegning af Claus Deleuran fra "Illustreret Danmarkshistorie" viser en stor del af de mange dyregrupper der var opstået under og efter "den kambriske eksplosion".

Nogle havlevende dyr i Ordovicium

Illustration af Claus Deleuran © 2


På nettet kan du se "Jordens klimahistorie, Palæozoikum" - en DH-debat. Her er god information om, havniveauer, temperaturer, CO2- og iltindhold i Palæozoikum.


Lokaliteter

Referencer og Litteratur

1987 Claus Deleuran: Illustreret Danmarks•Historie for Folket: Ekstra Bladet forlag 2