MyFossils

Luk Sen Silur [Ludlow]
Sen Silur [Ludlow] - fra ca. 427 til ca. 423 mio. år før nu 

Af   Mogens R. Madsen

I Ludlow lå Danmark på "den baltiske plade" -

Baltica

- lige syd for ækvator.

Kontinenternes placering i Ludlow

Figure produced with TSCreator (https://timescalecreator.org/)

På Trelde Næs er en kort strækning med aflejring af ekstraordinært mange blokke af Beyrichia Kalk, der er afsat i Sen Silur [Ludlow].
Blokkene er transporteret dertil af isen formodentlig i den seneste istid, men deres præcise oprindelsessted kendes ikke med sikkerhed. De menes at stamme fra et sted lige syd for Gotland 2.
Mange af blokkene har et stort indhold af fiskerester, som tænder, hudtænder, finnepigge og en sjælden gang knogler.
Se beskrivelsen af Beyrichia Kalk og fundlisten med mange af de andre dyregrupper - udover fisk.


Lokaliteter

Sedimenter

Referencer og Litteratur

2018 Palle Gravesen: Fossiler i Nordvesteuropa, Gyldendal A/S, København s. 611 2

TSCreator visualization of enhanced Geologic Time Scale 2020 database (Version 8.0; 2021) James Ogg (database coordinator) https://timescalecreator.org/