MyFossils

Luk Tidlig Kridt
Tidlig Kridt - fra 143 til 100 mio. år siden 

Af   Peter Tang Mortensen

Kridthavets udbredelse i Tidlig Kridt

Kilde: Geologisk Museum i Geoviden 2/2010 ©

Men isen har efterfølgende slidt sedimenterne væk helt ned til grundfjeldet, i de fleste områder. Heldigvis er mange fossilførende blokke, så havnet her hos os!!

Miljøforholdene i Jura og Tidlig Kridt var meget ens. De er derfor behandlet samlet.

Opsplitningen af superkontinentet Pangæa var nu i gang. Det bevirkede mange lavvandede have i vores område, og mange muslingearter, særlig brakvandsmuslingen Neomiodon sp. var udbredt, særlig sidst i Jura og først i Kridt.
- Se artiklen om Wealden-blokke.

Medens der i Skåne i Tidlig Jura blev aflejret tykke lag af sandsten, blev der flere andre steder, bl.a. på Bornholm, aflejret sandsten med indslag af bl.a. ammonitter fra det dybere hav. Det samme var tilfældet fra Mellem Jura, også på Bornholm og i det sydøstlige Østersø. Herfra kendes blokke, fundet i Tarup-Davinde grusgrave, med bl.a. ammonitten Kosmoceras sp. Nogle af disse dybvandsformer findes i konglomerater, som er dannet i forbindelse med en storm.


Sedimenter

Referencer og Litteratur

På nettet kan du se "Jordens klimahistorie, Mesozoikum" - en DH-debat. Her er god information om havniveauer, temperaturer, CO2- og iltindhold i Mesozoikum.