MyFossils

Luk Palæogen, Neogen
Palæogen og Neogen

Af   Peter Tang Mortensen

Kridttiden sluttede for ca. 65 millioner år siden - og sikken afslutning! Alt taler for, at jorden da blev ramt af et 10 km stor asteroide, som slog ned på Yucatan-halvøen i Mexico, med katastrofale konsekvenser for dyre- og plantelivet på hele jorden. Man skønner at over 65% af alle dyrearter blev udslettet, heriblandt dinosaurer, belemnit-blæksprutter (vættelys) og ammonitter, og kun dyr større end en høne overlevede. Nedslaget bevirkede endvidere, at supervulkanudbruddet i det såkaldte Dekkan-Trapp i Indien, på jordens modsatte side, nu blev voldsomt intensiveret. Klimaet har skiftet op gennem Tertiær, for eksempel blev det betragteligt varmere ved grænsen Palæocæn-Eocæn for ca. 56 millioner år siden. Det skyldtes den voldsomme vulkanske aktivitet i forbindelse med den pladetektoniske proces, hvorved der dannedes ny vulkansk havbund langs de midtoceaniske rygge i Atlantehavet. Da vulkanaktiviteten efterhånden aftog, blev det gradvis køligere, og for ca. 25 millioner år siden begyndte det Danmark vi kender - med både land og hav - at tage form - husk at i 30 millioner år var Danmark kun hav.

Tertiærperioden er den næstyngste periode i jordens historie, og det er da også her, vi har de flotteste fossilførende blokke fundet i fynske grusgrave. I Tarup-Davinde området er kun fundet blokke fra Palæogen, som slutter ved 23 mio. år før nu. Det skyldes at isen har "høvlet" dybt, og de yngre lag skal man derfor længere vestpå, til Jylland for at finde! Ældst er danienkalkstenen fra Paleocæn, med flintlag som kan være meget rige på fossiler med særlig mange irregulære søpindsvin. Se den store flintblok på 75 kg med mange søpindsvin ved porten og en flot danienblok også med søpindsvin, fundnr. 1909 - se planche 69. Der er fundet ca. 200 kg fossilt træ i grusgravene, og de ca. 100 kg er udstillet på museet. Lidt yngre er blokke fra Kerteminde-mergel, se montre 100, og skab og hylder ved indgangsdøren. Blokkene her er af meget stor videnskabelig værdi, da mange af fossilerne fra denne periode, ikke er fundet før i Danmark. Derfor er foreløbigt ca. 50 blokke af Kertemindemergel (Gundstrupblokke) med fossiler erklæret for danekræ.


Referencer og Litteratur