MyFossils

Luk Kambrium
Kambrium - fra ca. 542 til 488 millioner år siden 
Havbunden i Kambrium

Illustration af Verner Hancke © 1

Af   Peter Tang Mortensen og Mogens R. Madsen

Ved overgangen til Kambrium, 542 mill. år før nu, går vi ind i Palæozoikum der slutter ved Perm-Trias grænsen for 251 mill. år siden. Palæozoikum betegnes Jordens oldtid. Det er den ældste geologiske æra af tre, der til sammen udgør Phanerozoikum - det tidsrum hvorfra flercellede organismer kan findes som fossiler i geologiske lag i dag.

Klimaet var varmt i Kambrium, men der var is ved polerne. Det startede koldt på vores tektoniske plade, Baltica, dels fordi vi var placeret langt syd for ækvator, og dels fordi vi kom fra en såkaldt "sneboldjord", hvor næsten hele jordkloden havde været dækket af et tykt lag sne og is. Da det meste af isen så smeltede, blev næsten hele Sydskandinavien dækket af hav, med afsætning af sedimenter overalt.
Kontinenterne var samlet i et superkontinent, Gondwana mod syd, og flere små, Laurentia omkring ækvator og Baltica imellem de to. Avalonia var et mindre kontinent der spaltede sig fra Gondwana i Kambrium og senere blev en del af Pangæa.

Kontinenternes placering i Kambrium

Kilde: Geologisk Museum i Geoviden 2/2010 ©

Men isen har efterfølgende slidt sedimenterne væk helt ned til grundfjeldet, i de fleste områder. Heldigvis er mange fossiler og fossilførende blokke så havnet her hos os!!

Havbunden i Kambrium

Illustration af Verner Hancke © 1

Den kambriske eksplosion fandt sted først i perioden, og næsten alle dyregrupper opstod her, også nogle som igen er uddøde såsom

trilobitter

, graptolitter og blæksprutterne Orthoceras og Endoceras. Også de første muslinger, snegle, brakiopoder,

vandmænd

og

svampe

levede i de iltfattige kambriske have.

De første dyr med rygstreng, (chorda), opstod også i denne periode. Conodonter fra Silur er de første dyr med rygstreng (chordaterne) der er at finde på denne side.

Løse blokke fra perioden kendes som anthrakonitkalk (stinksten) fra Skåne, Bornholm og Øland. De indeholder ofte mange små trilobitter, Agnostus pisiformis.
Et andet almindeligt sediment fra Tidlig Kambrium er Skolithos-sandsten fra samme område østpå. De kan findes på alle danske strande og i grusgrave.


Referencer og Litteratur

1967 Kai Petersen: Fortidsdyr i farver: Politikens forlag 1

2006: Jørn Madsen: Livets udvikling: Gyldendal

2018 Palle Gravesen: Fossiler i Nordvesteuropa, Gyldendal A/S, København