MyFossils

Luk Sen Ordovicium
Sen Ordovicium - fra ca. 458 til 443 mio. år siden 

Af   Mogens R. Madsen

 • Nye dyregrupper - i Sen Ordovicium
  • Arthropoda - leddyr [phylum]
   • Chelicerata [subphylum]

 • Fiskenes indtog i havene starter med fund af mulige rester af agnater, kæbeløse fisk - Agnata - i øvre geologiske lag fra Kambrium, ca. 520 mio. år før i dag. Mere komplette fund fra Sen Ordovicium for 450 mio. år siden viser et dyr på 30 cm med store benplader i hovedregionen og et smidigt panser af smalle, aflange plader i haleregionen. De kæbeløse fisk, Agnata, kan derfor passende introduceres her i Sen Ordovicium, selv om de først for alvor får deres storhedstid i Silur og Devon, hvor de til sidst uddør. Det er den nederste gren til højre på stamtavlen - urfisk - med "trevlemund" nederst som formodet stamform.
  Stamtavle over fiskene

  Illustration af Verner Hancke © 1

  Den røde linie på tavlen er udviklingen af de landlevende hvirveldyr. De lader vente på sig indtil sent i Devon.

  De kæbeløse fisk er de ældste og mest primitive hvirveldyr, og omfatter ostracodermerne - panserrundmunde - der havde et kraftigt ydre benpanser.
  Et 450 mio. år gammelt skelet viser en fisk på ca. 30 cm. med store benplader omkring hovedet og smalle, aflange plader på haleregionen.
  De uddøde for ca. 360 mio. år siden i Devon undtagen rundmundene lampretter og slimål, der findes i dag.


Infoboxinfo ikon Ved at opløse sedimenter fra Ordovicium, Silur og Devon v. h. a. syrepræparation, kan man finde tænder, hudtænder (dentikler), og pigge fra den tids fisk. De er ret omfattende beskrevet i litteraturen, så det er i vid udstrækning muligt at bestemme dem til slægt og art.

Referencer og Litteratur

1967 Kai Petersen: Fortidsdyr i farver: Politikens forlag 1

2006: Jørn Madsen: Livets udvikling: Gyldendal

1971 J. A. Moy-Thomas/revised by R. S. Miles: Palaeozoic Fishes: W. B. SAUNDERS COMPANY · Philadelphia · Toronto

2000 Jean Chaline: Paläontologie der Wirbeltiere: ENKE im Georg Thieme Verlag, Stuttgart