MyFossils

Luk Tidlig Kambrium [Terreneuvien]
Tidlig Kambrium [Terreneuvien] - fra ca. 542 til 521 mio. år før nu 

Allerede i Tidlig Kambrium er den hvirvelløse dyregruppe (Invertebrata) rigt repræsenteret.
En tegning af Claus Deleuran fra "Illustreret Danmarkshistorie" viser en fantastisk og helt anderledes verden.

Havbunden i Kambrium

Illustration af Claus Deleuran © 2

Der var svampe, Porifera, muslinger, Bivalvia, og armfødder, Brachiopoda, der hovedsageligt var fastsiddende på bundmaterialet.

De bundlevende dyr, som snegle, Gastropoda, og trilobitter, Trilobita, kunne bevæge sig frit på, eller nær, bunden.

Graptoliterne, Graptolithina, kunne bevæge sig fritdrivende i vandsøjlen.

Dyregrupperne i Den Kambriske eksplosion

Illustration af Verner Hancke © 1

Den røde linie på tavlen er udviklingen af hvirveldyrene (Vertebrata), som også var startet godt op med conodonterne.


Referencer og Litteratur

2006 Jørn Madsen: Livets udvikling: Gyldendal

1987 Claus Deleuran: Illustreret Danmarks•Historie for Folket: Ekstra Bladet forlag 2

1967 Kai Petersen: Fortidsdyr i farver: Politikens forlag 1