MyFossils

Luk Tidlig Silur [Llandovery]
Tidlig Silur [Llandovery] - fra ca. 443 til ca. 433 mio. år før nu 

Af   Mogens R. Madsen

I Tidlig Silur [Llandovery] opstod nogle af de første hvirveldyr med kæber, Gnathostomata, gnathostomer, og en af de ældste er den lille acantod, Climatius.

Den røde linie på tavlen er udviklingen af de landlevende hvirveldyr.

Stamtavle over fiskene

Illustration af Verner Hancke © 1

Fisk i Tidlig Silur

Illustration af Verner Hancke © 1

En lille acanthod

Climatius

, er en af de ældste fisk med kæber. De øvrige fire er alle kæbeløse.

Nye dyregrupper i Tidlig Silur [Llandovery]:


Infoboxinfo ikon Ved at opløse sedimenter fra Ordovicium, Silur og Devon v. h. a. syrepræparation, kan man finde tænder, hudtænder (dentikler), og pigge fra den tids fisk. De er ret omfattende beskrevet i litteraturen, så det er i vid udstrækning muligt at bestemme dem til slægt og art.

Referencer og Litteratur

1967 Kai Petersen: Fortidsdyr i farver: Politikens forlag 1

2006: Jørn Madsen: Livets udvikling: Gyldendal

1971 J. A. Moy-Thomas/revised by R. S. Miles: Palaeozoic Fishes: W. B. SAUNDERS COMPANY · Philadelphia · Toronto

2000 Jean Chaline: Paläontologie der Wirbeltiere: ENKE im Georg Thieme Verlag, Stuttgart