MyFossils

Luk Kridt
Kridt - fra 146 til 65 mio. år siden 

Af   Peter Tang Mortensen

Kontinenternes placering i Kridt

Kilde: Geologisk Museum i Geoviden 2/2010 ©

Tidlig Kridt.

Miljøforholdene i Jura og Tidlig Kridt var meget ens. De er derfor behandlet samlet.

Kridthavets udbredelse

Kilde: Geologisk Museum i Geoviden 3/2014 ©

Men isen har efterfølgende slidt sedimenterne væk helt ned til grundfjeldet, i de fleste områder. Heldigvis er mange fossilførende blokke, så havnet her hos os!!

Opsplitningen af superkontinentet Pangæa var nu i gang. Det bevirkede mange lavvandede have i vores område, og mange muslingearter, særlig brakvandsmuslingen Neomiodon sp. var udbredt, særlig sidst i Jura og først i Kridt.
- Se artiklen om Wealden-blokke.

Medens der i Skåne i Tidlig Jura blev aflejret tykke lag af sandsten, blev der flere andre steder, bl.a. på Bornholm, aflejret sandsten med indslag af bl.a. ammonitter fra det dybere hav. Det samme var tilfældet fra Mellem Jura, også på Bornholm og i det sydøstlige Østersø. Herfra kendes blokke, fundet i Tarup-Davinde grusgrave, med bl.a. ammonitten Kosmoceras sp. Nogle af disse dybvandsformer findes i konglomerater, som er dannet i forbindelse med en storm.

Sen Kridt.

I Tarup Davinde Grusgrave er fundet mange løse blokke fra Sen Kridt. De yngste lag er fra perioden Maastrichtien, og de er mellem 70 og 65 millioner år gamle. De er ført hertil med isen fra Sjælland, og alternativt Nordjylland, da hele vestdanmark på dette tidespunkt var dækket af et relativt dybt hav, på mellem 100 og 300 meter. De almindeligste fossiler at finde her, er søpindsvin og belemnitter, og de findes hovedsagelig i flintblokke. Grunden til at vi ikke finder ældre fossiler i kridtet fra Stevns og Møn er, at de nederste lag er for dybt begravet til at isen har blotlagt dem. Hvor aflejringen er tykkest, er der aflejret over en kilometer sediment, over en periode på 20 millioner år.

De ældre lag fra Sen Kridt, skal vi til Bornholm for at finde, se Arnager-konglomerat. Men de fleste fossilførende blokke fra Sen Kridt er kommet med isen fra det Skånske område. Der kan nævnes Köpinge-sandsten, Åhus-sandsten, Tosterup-konglomerat og Hvidprikket flint. Vi siger, at disse blokke kommer fra den Skånske transgressionszone. Transgression er når havet stiger og breder sig ind over land og eroderer landskabet og klinterne. Noget af det nederoderede materialer kan sammen med forskellige fossiler under heldige omstændigheder bliver bevaret ved en efterfølgende regression, hvor havniveauet igen stiger.


Fundlister

Referencer og Litteratur

På nettet kan du se "Jordens klimahistorie, Mesozoikum" - en DH-debat. Her er god information om havniveauer, temperaturer, CO2- og iltindhold i Mesozoikum.