MyFossils

Luk Trias
Trias - fra 251 til ca. 250 mio. år siden 

Af   Peter Tang Mortensen

I slutningen af Silur lukkede havet til i vores område, og der var tørt land uden mulighed for bevarelse af fossiler.

Men i de fire perioder var der sket store ting. - I Devon havde de pigfinnede fisk etableret sig, og de kvastfinnede fisk udviklede sig til padder som gik på land. I Karbon kom de første skove med kæmpetræer af bl. a. padderokker. I Karbon fandtes også kæmpeguldsmede med et vingefang på næsten en meter. Senere i Karbon og Perm udviklede krybdyrene sig, både i havet og på landjorden, og i Triasperioden kom de første dinosaurer, der kom til at dominere jorden i mere end 150 mio. år.

Superkontinentet Pangea

Kilde: Geologisk Museum i Geoviden 1/2016 ©

Man ved, at alle jordens kontinenter var samlet i et stort kontinent kaldet Pangæa fra Sen Devon. Klimaet var varmt og tørt. Pangæa begynder at bryde op i Trias for ca. 200 mio. år siden.

Der er ikke med sikkerhed fundet blokke fra Trias i Tarup- Davinde grusgravene. Den største uddøen i jordens historie for 250 mio. år siden, på grænsen mellem Perm og Trias bevirkede, at 95% af alle dyre- og plantearter forsvandt. Hvad grunden var er endnu uvis, men måske var et stort asteoridenedslag den skyldige?


Referencer og Litteratur

2006 Jørn Madsen: Livets udvikling: Gyldendal