MyFossils

Luk Perm
Perm - fra 299 til 251 mio. år siden 

Af   Peter Tang Mortensen

Kontinenternes placering i Perm

Kilde: Geologisk Museum i Geoviden 2/2010 ©

Men isen har efterfølgende slidt sedimenterne væk helt ned til grundfjeldet, i de fleste områder. Heldigvis er mange fossilførende blokke så havnet her hos os!!

I slutningen af Silur lukkede havet til i vores område, og der var tørt land uden mulighed for bevarelse af fossiler.

Men i de fire perioder var der sket store ting. - I Devon havde de pigfinnede fisk etableret sig, og de kvastfinnede fisk udviklede sig til padder som gik på land. I Karbon kom de første skove med kæmpetræer af bl. a. padderokker. I Karbon fandtes også kæmpeguldsmede med et vingefang på næsten en meter. Senere i Karbon og Perm udviklede krybdyrene sig, både i havet og på landjorden, og i Triasperioden kom de første dinosaurer, der kom til at dominere jorden i mere end 150 mio. år. Der er ikke med sikkerhed fundet blokke fra Devon, Karbon, Perm og Trias i Tarup- Davinde grusgravene. Den største uddøen i jordens historie for 250 mio. år siden, på grænsen mellem Perm og Trias bevirkede, at 95% af alle dyre- og plantearter forsvandt. Hvad grunden var er endnu uvis, men måske var et stort asteoridenedslag den skyldige? Man ved, at alle jordens kontinenter var samlet i et stort kontinent kaldet Pangæa. Klimaet var varmt og tørt.

Der er ikke med sikkerhed fundet blokke fra Perm i Tarup- Davinde grusgravene. Den største uddøen i jordens historie for 250 mio. år siden, på grænsen mellem Perm og Trias bevirkede, at 95% af alle dyre- og plantearter forsvandt. Hvad grunden var er endnu uvis, men måske var et stort asteoridenedslag den skyldige? Man ved, at alle jordens kontinenter var samlet i et stort kontinent kaldet Pangæa. Klimaet var varmt og tørt.


Referencer og Litteratur